Tanssipedagogiikan perusteet 25 op (TeaK) Tampereella

ILMOITTAJA: TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
3.10.2017

Yleiskuvaus ja koulutuksen tavoitteet
Tanssipedagogiikan perusteet -opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea.

Kohderyhmä
Opintokokonaisuus soveltuu tanssijoille, opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, harrastajaryhmien vetäjille ja muille kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneille.

Aikataulu
1. Jakso: 20.-21.1.2018 ja 17.-18.2.2018
2. Jakso: 24.-25.3.2018 ja 5.-6.5.2018
3. Jakso: 25.-26.8.2018 ja 22.-23.9.2018
4. Jakso 27.-28.10.2018 ja 24.-25.11.2018
5. Jakso: 15.-16.12.2018
Opetus on aina lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-17.

Rakenne ja sisällöt
Opintokokonaisuus koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta sisältöalueesta (á kaksi lähiopetusviikonloppua, yht. 20 op.), sekä omasta projektista (5 op). Omat projektit esitellään opintokokonaisuuden päättävässä seminaarissa (yksi lähiopetusviikonloppu). Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojen ohessa.

Opettajat
Opettajina toimivat alan huippuosaajat ja -opettajat: Tanssitait.tri Heli Kauppila (vastaava vetäjä), tanssipedagogiikan prof. Eeva Anttila , FT, tanssitaiteilija Raisa Foster, tanssitaiteilijat Maria Nurmela ja Anu Silvennoinen

Ilmoittautuminen ja hintatiedot
Opintokokonaisuuden hinta on 1000 €. Opiskelijat otetaan koulutukseen ilmoittautumisjärjestyksessä. Maksimiosallistujamäärä on 16.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: https://tampereenkesayliopisto.fi/koulutus/tanssipedagogiikan-perusteet-25-op.

Lisätiedot
Tampereen kesäyliopiston Koulutuskoordinaattori Enni Nordman, enni.nordman(a)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 0400 818 229.

Koulutus järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti.