Tanssitaiteilijoita eri ympäristöissä -teemanumero tanssin verkkolehti Liikekieli.comissa

ILMOITTAJA: LIIKEKIELI.COM
4.10.2018

Pia Lindyn toimittama Tanssitaiteilijoita eri ympäristöissä -teemanumero julkaistu tanssin verkkolehti Liikekieli.comissa

Tanssitaiteilijoista koostuva kirjoittajajoukko avaa työtään ja ajatteluaan näyttämön ulkopuolella toimimisesta. Paikkalähtöisyys ja somaattiset menetelmät ovat eri tavoin läsnä taiteilijoiden työskentelyssä.

Pia Lindy kirjoittaa pääkirjoituksessa:

”Näyttämöiden ulkopuolelle siirryttäessä huomaa nopeasti monien muiden kuin taidekentän sisäisten kysymysten, tavoitteiden tai ajatustapojen vaikutuksen työskentelyyn. Tekeminen ei välttämättä tai useinkaan johda perinteisen esityksen kaltaiseen ulostuloon, toteudu lineaarisena prosessina tai määrity ja ole arvioitavissa yksinomaan taiteen mittarein. Myös suhde aikaan, yleisöön tai osallistumiseen voi olla moninainen. Työskentely voi olla pitkäkestoista ja siitä näkökulmasta, miten tanssitaidetta ja tanssitaiteilijoiden työtä usein tuodaan esille laajemmille joukoille, se voi olla hyvinkin ’näkymätöntä paneutumista’ spesifiin asiaan rajatun määrän ihmisiä kanssa.”

Numerosta piirtyy esiin monipuolinen kirjo taiteilijan osaamisen erityisyyksiä ja paikantumisia yhteiskuntaan.

Tanssija, koreografi Pia Lindy (1968) valmistui Amsterdamin teatterikoulun The School for New Dance Development -laitokselta 1995 ja on toteuttanut useita esitys- ja yhteistyöprojekteja eri taiteilijoiden, työryhmien ja taiteen toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Taiteellisessa työssään Lindy pohtii yhteiskuntaan, tanssiin ja taiteeseen sidottuja odotuksia ja arvoja. Mitä tanssi/taide kertoo tai mitä sen pitäisi olla? Hän on syventynyt improvisaatioon ja prosessikeskeisyyteen työskentely- ja esitysmuotoina sekä toimintaan erilaisissa ympäristöissä ja konteksteissa, viime vuosina erityisesti pääkaupunkiseudun lähiöissä.

Numeron kirjoittajat:

Riina Hannuksela
Jonna Lehto
Sally Davison
Titta Court
Malcolm Manning
Pia Lindy

Tästä numeroon: http://www.liikekieli.com/tanssitaiteilijoita-eri-ymparistoissa-1-2018/

Lisätietoja:

Numeron vieraileva päätoimittaja Pia Lindy, pia.lindy@gmail.com
Liikekieli.comin päätoimittaja Maija Karhunen, maija.karhunen@liikekieli.com, +358445529257