Tanssiteatteri Minimin tuotantohaku kaudelle 2022-2023, dl 21.11.2021 – Dance Theatre Minimi’s Open Call for 2022-2023, dl 21.11.2021

ILMOITTAJA: TANSSITEATTERI MINIMI / DANCE THEATRE MINIMI
1.11.2021

Tanssiteatteri Minimi on Kuopiossa toimiva ammattitanssiteatteri ja monialainen esittävän taiteen yhteisö, jonka kotinäyttämönä toimii Kuopion kaupunginteatterin Maria-näyttämö. Ohjelmistossa olevat teokset tehdään pääsääntöisesti kiertämään ja vuosittaisista esityksistä yli puolet tapahtuu kotinäyttämön ulkopuolella.

(Scroll down for information in English.)

Minimi on 2020-luvulla tuottanut teoksia yhteistyössä  mm. Kuopion Kaupunginteatterin, MimoArt Companyn, Pori Dance Companyn, Tanssiteatteri Rimpparemmin, Tanssiteatteri Tsuumin, NÄYTTÄMÖ-teatterin sekä usean vapaan kentän työryhmän kanssa.

Tanssiteatteri Minimi hakee kaudelle syksy 2022 – kevät 2023 ohjelmistoonsa teoksia tuotantohaun kautta. Haku on suunnattu esittävän taiteen ammattilaisille.

Ohjelmistoon haetaan teoksia laajasti kehollisen esittävän taiteen kentältä (fyysinen teatteri, tanssi, sirkus, esitystaide…). Hakemuksen avaaminen suhteessa tanssitaiteeseen tai koreografiseen näyttämöajatteluun katsotaan eduksi. Teosehdotuksia haetaan ensisijaisesti Maria-näyttämön ohjelmistoon.

Voit hakea ja tehdä tuotantoehdotuksen jo kokonaan tai suurimmaksi osaksi sovitun taiteellisen työryhmän kanssa. Voit myös ehdottaa teosideaa koreografina/ohjaajana ilman lukkoon lyötyä työryhmää.

Hakemukset käsitellään kahdella arviointikierroksella. Ensimmäisellä kierroksella hakemukset arvioidaan anonyymisti teostietojen sekä työsuunnitelman perusteella. Toisella kierroksella arvioidaan hakemusta kokonaisuudessaan. Päätöksistä ilmoitetaan vuoden 2021 aikana. Lähetä hakemus viimeistään 21.11 täyttämällä hakulomake.

Haun kautta valikoituvalle teokselle tarjotaan:

– Työryhmän palkkaus 1 – 2 kuukauden työjaksolle
– 3-5 näytäntöä Minimin kotinäyttämöllä Kuopiossa
– Tilaa harjoitussalissa Kuopiossa 1 -2 viikkoa ennen ensi-iltaa, muut harjoitukset lähtökohtaisesti työryhmän kotipaikkakunnalla
– Matkat Kuopioon (Suomen sisällä) sekä majoitus Kuopiossa
– Teostallenne, valokuvat, markkinointimateriaalit
– Teoksen tukeminen kiertueella ensi-illan jälkeen

Lisäksi:

– Minimi voi tarjota vakituisesta henkilöstöstään valosuunnittelijan työpanoksen produktiossa
– Minimi voi tarjota vakituisesta henkilöstöstään 1-3 esiintyjän työpanoksen produktiossa

Tuotantohaun kautta valikoituvilta teoksilta edellytetään:

– ensisijaisena fokuksena fyysinen ilmaisu
– soveltuvuus kiertämiseen, mahdollisuus sovittaa vaihtuviin esitystiloihin
– ensi-illan jälkeen teos teknisesti toteutettavissa yhden kiertueteknikon voimin ja toteutettavissa Minimin kalustolla
– suurimmalta osalta työryhmästä edellytetään asuinpaikkaa Suomessa

Lisätiedustelut lomakepohjaan tai tuotantohakuun liittyen:

Iiro Näkki | iiro@minimi.fi tai 045 802 0266
Mikko Makkonen | mikko@minimi.fi tai 040 845 0754

Mikäli sähköpostiisi ei saavu vahvistusta hakemuksestasi lähettämisen jälkeen, ota yhteyttä minimi@minimi.fi

___________

Dance Theatre Minimi is a Kuopio-based professional dance theatre and multifaceted community of performing arts. Maria Stage of Kuopio City Theatre serves as the company’s home venue. Minimi mainly produces works suitable for touring, and more than half of the annual performances occur outside of the home theatre.

In the 2020s’, Minimi has collaborated, i.e. with Kuopio City Theatre, MimoArt Company, Pori Dance Company, Dance Theatre Rimpparemmi, Dance Theatre Tsuumi, Theatre NÄYTTÄMÖ and several freelance working groups.

Dance Theatre Minimi is looking for new works for Autumn 2022 – Spring 2023 through the Open Call. Minimi targets the call at professionals in the field of performing arts.

Minimi seeks projects on a broad spectrum of physical performing arts (physical theatre, dance, circus, performance art). We encourage articulating the proposal in terms of dance performance or choreographic stage. We primarily seek projects for Maria Stage.

You can propose a project with an already gathered or mostly gathered artistic working group. You can also submit your idea as a choreographer/director without an existing working group.

We handle the applications in two rounds. In the first round, we assess the applications anonymously regarding the project idea and plan. In the second round, we assess the applications as a whole. We will inform you about the decisions by the end of the year 2021. Send your application the latest on 21.11. by filling the application here.

Minimi will provide the following for the chosen productions:

– Salaries of the working group for 1-2 months’ working period
– 3-5 performances at Minimi’s home venue
– Space in a rehearsal studio in Kuopio 1-2 weeks before the premiere. Other rehearsals should happen at the hometown of the working group.
– Travel to Kuopio (within Finland) and accommodation in Kuopio
– Recording and photography of the performance, marketing dossier
– Help for touring after the premiere

In addition:

– Minimi can provide the services of its light designer
– Minimi can provide 1-3 of its permanent staff members as performers.

Minimi requires the following from the chosen works:

– The primary focus is physical expression
– Suitable for touring, possibilities to adapt the piece for diverse performance locations
– The performance can tour with one technician after the premiere, and it is realisable with Minimi’s technical equipment.
– Most of the working group members should be based in Finland

Further requests regarding the form or the open call:

Iiro Näkki | iiro@minimi.fi or +358 45 802 0266
Mikko Makkonen | mikko@minimi.fi or +358 40 845 0754.

If you do not get a confirmation to your e-mail after sending the form, please contact: minimi@minimi.fi.