TAPAHTUMA- JA KULTTUURIALAN KESTÄVÄ KEHITYS -työpajasarja 30.3.-13.4.

ILMOITTAJA: TAMPEREEN YLIOPISTO
16.3.2022

Ilmoittautuminen TOIVOA JA TOIMINTAA -työpajaan on alkanut!

Onko sinulla, kulttuuri- ja tapahtuma-alalla työskentelevä, halu edistää kestävää kehitystä työssäsi, muttei työkaluja tämän toteuttamiseen? Onko koko termi niin laaja, ettei siitä saa otetta? Kutsumme sinut yhteiseen työpajaan jakamaan ajatuksia sekä kuulemaan muiden alalla toimivien alustuksia siitä, miten voimme yhdessä luoda kestävämpää kulttuuria koronapandemian aikana ja sen jälkeen. Työskentely järjestetään terveysturvallisesti.

Työpaja on kolmiosainen, ja osallistujien toivotaan osallistuvan sen kaikkiin osiin. Ensimmäinen kokoontuminen järjestetään 30.3.2022 kello 11-15 Pellavalougessa osoitteessa Erkkilänkatu 11 (7.kerros), 33100 Tampere. Kaikille osallistujille tarjotaan ensimmäisessä työpajan osassa ilmainen, vegaaninen lounas paikanpäällä.
Seuraavat kaksi kokoontumista järjestetään webinaareina 6.4. klo 10-12 sekä 13.4. klo 10-12.

Ilmoittautuminen työpajaan ›

Facebook-tapahtuma ›

TOIVOA JA TOIMINTAA -työpajan tarkoituksena on lisätä tietoutta ja jakaa kokemuksia kestävästä kehityksestä. Pajan pyrkimyksenä on edesauttaa pysyvää muutosta kohti kestävämpää tapahtuma- ja kulttuurialaa. Mitä tarkoittaa vastuullinen johtajuus? Millä voimme lisätä tietoutta ympäristössämme? Päteekö ’uusi normaali’ myös kestävään kehitykseen? Mitä ainakin pitäisi tehdä, jotta pääsisi alkuun?

Työpaja on osa Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen Poikkeustila ja resilienssi tapahtumatalouden organisaatioissa -tutkimus- ja kehittämishanketta (ESR). Hankkeessa kehitetään kulttuurialan tapahtumatalouden resilienssiä eli kestävyyttä ja palautumista pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta yhdessä alan toimijoiden kanssa. Työpajat ovat hankkeen keskeinen toimintamuoto.

Lisätietoja hankkeesta (suomeksi) ›

Lisätietoja hankkeesta (englanniksi) ›

Hanke Twitterissä: @ResilienssiT

TOIVOA JA TOIMINTAA -työpajan suunnitteluun ja järjestämiseen ovat osallistuneet hankkeen pääjärjestäjän lisäksi: Jaana Eskola (Koneen säätiö, Saarenkartano), Nea Leo (TAKU), Raisa Siivola (Suomen Jazzliitto) sekä Tero Toivanen (Helsingin yliopisto).