Teatteri- ja tanssipedagogiikan opiskelijoiden taiteellis-pedagoginen seminaari 4.-8.5./ Student-led artistic-pedagogical seminar

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU / UNIARTS HELSINKI'S THEATRE ACADEMY
29.4.2020

PedApproach tuo omaäänisten, ennakkoluulottomien ja vastuunsa tunnistavien tulevien taidepedagogien praktiikat, esitykset ja keskustelut kaikkien saataville 4.-8.5.

PedApproach on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun teatteri- ja tanssinopettajan maisteriohjelmien opiskelijoiden 4.-8.5. järjestämä seminaari, joka kokoaa opiskelijoiden ajattelua ja opinnoissa tutkittuja taiteellis-pedagogisia kysymyksiä ja aiheita. Opiskelijat avaavat seminaarissa opintojensa ja opinnäytetöidensä myötä tapahtuneita prosesseja ja tutkimiaan praktiikoita. Taidepedagogiikka nähdään taiteellisena toimintana, jossa pedagogiset kysymykset ovat alati läsnä ja jossa taidetta, esitystä ja opettamista tarkastellaan esteettisten, eettisten ja poliittisten ilmiöiden kohtaamisina. Esitystaidetta on tutkittu opintojen aikana niin pedagogisista, taiteellisista kuin tutkimuksellisistakin näkökulmista ja PedApproach-seminaari mahdollistaa yleisölle näihin näkökulmiin tutustumisen.

Tänä vuonna tapahtuma järjestetään poikkeuksellisesti eri sosiaalisen median kanavissa ja verkkoalustoissa. Seminaariviikko pitää sisällään suoratoistettuja työpajoja, esityksiä ja paneelikeskusteluja ja lisäksi opiskelijoiden tuottamaa sisältöä, kuten videoita ja tekstejä, kootaan verkkojulkaisuun, johon voi tutustua milloin vain.  Seminaarissa käytetään suomea, englantia, suomalaista viittomakieltä ja kansainvälisiä viittomia tekijästä ja sisällöstä riippuen. Osa sisällöistä on saatavilla kaikilla mainituista kielistä.

Tapahtuman aikataulu ja sisältökuvaukset löytyvät Taideyliopiston verkkosivuilta ja tilaisuuden omasta Facebook-tapahtumasta (linkit alla). Joihinkin tapahtumiin tulee ilmoittautua ennakkoon. Tervetuloa!

Tapahtumatiedot

https://www.uniarts.fi/fi-pedapproach-2020/
https://www.facebook.com/events/2366614870107832

Lisätietoja 

Venla Heinonen, venla.heinonen@uniarts.fi, 050 465 0877
Salli Berghäll, salli.berghall@uniarts.fi, 050 449 7814

 

 In English

Student-led artistic-pedagogical seminar takes you to the explorations in dance and theatre pedagogy

PedApproach brings the practices, performances and discussions by open-minded and responsibility-conscious, future art pedagogues available to all between 48 May, 2020.

PedApproach is a seminar organised between 4-8 May 2020 by the Master’s Degree students of the Dance and Theatre Pedagogy programmes in Uniarts Helsinki’s Theatre Academy. It gathers together students’ thinking and artistic-pedagogical questions and themes that have been explored during their studies. In the seminar, students shed light on the processes that have taken place and the practices that have been explored during their studies and in their theses. Art pedagogy is viewed as artistic practice that consistently takes into account pedagogical questions and in it, art, performance and teaching are considered as encounters with the aesthetic, ethical and political phenomena. During the studies performance and performing arts have been investigated from pedagogic, artistic as well as research perspectives and the PedApproach seminar makes it possible for audience members to have a closer look at these perspectives.

Due to the exceptional circumstances, this year the event is organised via different social media channels and online platforms. The seminar week includes live-stream workshops, performances and panel discussion. Additional content, such as videos and text by the students will be on permanent display on an online publication. Finnish, English, Finnish Sign Language and international signs are used in the seminar depending on the content and the provider of it. Some of the content is available in all the languages mentioned.

The event schedule and descriptions can be found through the links below. Please note that some of the events require pre-registration. Welcome!

Event details
https://www.uniarts.fi/en/pedapproach-2020/
https://www.facebook.com/events/2366614870107832

More information

Venla Heinonen, venla.heinonen@uniarts.fi, 050 465 0877
Salli Berghäll, salli.berghall@uniarts.fi, 050 449 7814