Teatterikeskus hakee toiminnanjohtajaa

ILMOITTAJA: TEATTERIKESKUS RY
2.7.2021

Teatterikeskus ry hakee uutta toiminnanjohtajaa 1.9.2021 alkaen Kaisa Paavolaisen siirtyessä uusiin tehtäviin.

Teatterikeskus ry on suomalaisen esittävän taiteen vapaan kentän ammattiyhteisöjen palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Teatterikeskuksen tarkoituksena on tukea ja edistää jäsentensä edustaman esittävän taiteen kentän toimintaedellytyksiä ja taiteellista toimintaa.

Järjestön toiminnanjohtajan keskeinen tehtävä on esittävän taiteen ammattiyhteisökentän riittävien taloudellisten toimintaresurssien vahvistaminen ja kentän aseman edistäminen yhteiskunnassa. Edunvalvontatehtävän lisäksi toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu mm. järjestön toiminnan ja talouden suunnittelu sekä organisatorinen johtaminen, järjestö- ja muu verkostoyhteistyö, järjestön hallituksen päätöksenteon valmistelu ja viestintä.

Tarjoamme mahdollisuuden päästä työskentelemään tehtävässä, joka innostaa ja haastaa kehittymään, luomaan uusia taiteen tukemisen ja edistämisen keinoja sekä toimimaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa muun taidekentän ja päättäjien kanssa.

Toivomme tehtävään valittavalta

  • tehtävään soveltuvaa ammattikoulutusta,
  • hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja,
  • kokemusta järjestötoiminnasta,
  • kiinnostusta edunvalvontaan ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen,
  • jo olemassa olevia yhteistyöverkostoja,
  • kykyä monimuotoiseen viestintään ja mielipiteiden ilmaisemiseen,
  • yhdistyksen taloushallinnon osaamista,
  • ymmärrystä taiteen ja kulttuurin rahoitusrakenteista, taidealoista ja –politiikasta sekä
  • kohtuullista ruotsin ja englannin kielen taitoa.

Tehtävän hoitaminen perustuu yhteistyöhön sekä toimiston henkilökunnan, hallituksen että jäsenistön kanssa. Tehtävä on toistaiseksi voimassa oleva, ja sen palkka on 3 000 euroa kuukaudessa (työaika 35 h viikossa).

Toimistomme sijaitsee Helsingin Kampissa neljän järjestön yhteistilassa.

www.teatterikeskus.fi/ 

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan CV:n kanssa 26.7.2021 mennessä osoitteeseen: maaria.kuukorento@teatterikeskus.fi. Haastattelemme sopivia hakijoita viikolla 31.

Tiedustelut tehtävään liittyen vain sähköpostitse: 

Kehitysjohtaja Maaria Kuukorento  maaria.kuukorento@teatterikeskus.fi 

Hallituksen pj Anna Veijalainen  anna@kokoteatteri.fi