Teatterikorkeakoulu hakee Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtoria (50 %)

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU
30.3.2017

Hakuaika päättyy 18.04.2017 23:59

Taideyliopisto on suomalaisen taideperinteen vaalija ja tulevaisuuden taiteilijoiden lähtöalusta. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja ja elinvoimaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 100 ja henkilötyövuosia noin 700.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtoria (50 %) nelivuotiselle toimikaudelle alkaen 1.8.2017 (tai sopimuksen mukaan)

Taiteellisen tutkimuksen yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu Esittävien taiteiden tutkimuskeskukseen. Tehtävään sisältyy hallinnollisia johtamistehtäviä. Yliopistonlehtori kehittää keskuksen toimintaa yhteistyössä sen professorikunnan sekä muun henkilökunnan kanssa ja vuorovaikutuksessa alan kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tehtävään voi kuulua myös alan opetusta ja opinnäytetöiden ohjausta.

Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Taideyliopiston henkilöstösäännön 12 § mukaan tutkimuksellisin perustein täytettävään yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään näyttöä itsenäisestä tutkimustyöstä ja tutkimuksen johtamisesta sekä kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta.

Lisäansioiksi katsotaan:

– Johtamiskokemus, mukaan lukien talousvastuu ja henkilöstöhallinto
– Kokemus tutkimushallinnosta ja hankesuunnittelusta
– Oma taiteellinen toiminta
– Yliopistopedagogiset taidot
– Kokemus kansainvälisestä akateemisesta yhteistyöstä

Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Yliopistoissa, joissa voidaan suorittaa tutkinto sekä suomeksi että ruotsiksi, opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan lisäksi, että hänellä on suomen ja ruotsin kielen vähintään tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito (VN:n asetus yliopistoista 770/2009, 1 §).

Palkkaus

Palkkaus sijoittuu yliopistojen yleisen työehtosopimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 6, jolloin kokonaispalkka on 3662-3862 euroa riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Hakeminen

Hakemusasiakirjoina pyydetään toimittamaan vapaamuotoinen hakemus sekä ansioluettelo. Ne pyydetään lähettämään yhtenä PDF-tiedostona viimeistään ti 18.4.2017 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjaamoon, teak.kirjaamo@uniarts.fi

Tehtävää hakeneiden tulee varautua haastatteluun, opetusnäytteeseen ja/tai taiteellisen toiminnan esittelytilaisuuteen touko-kesäkuun aikana.

Lisätietoja

Tehtävän sisällöstä: taiteellisen tutkimuksen professori Esa Kirkkopelto, esa.kirkkopelto@uniarts.fi
Hakumenettelystä: Laura Jännes, hallintopäällikkö, laura.jannes@uniarts.fi, 0400-792 043

 http://www.uniarts.fi/tyopaikat/taiteellisen-tutkimuksen-yliopistonlehtori