Teatterimuseon ohjeita esittävien taiteiden aineiston ja esineistön tallentamiseen

ILMOITTAJA: TEATTERIMUSEO
23.5.2019

Teatterimuseon verkkosivuilta löytyy ohjeistus esittävien taiteiden toimijoille aineistojen säilyttämiseen ja arkistoimiseen:  http://www.teatterimuseo.fi/fi/Sailytysohjeita-kentalle

-Esineistö
-Arkistoaineistot (arkistokokonaisuudet)
-Aineistojen säilyttäminen ja järjestäminen
-Pitkäaikaisesti säilytettävän arkistoaineiston käsittely
-Säilytettäväksi valitun esineistön käsittely
-Luettelointi
-Digitaalisten aineistojen säilyttäminen
-Arkistointiin sopivat tiedostomuodot

Lisätietoja aineistojen säilyttämisestä ja Teatterimuseon kokoelmatoiminnasta

Esineistö: amanuenssi Sanna Brander, sanna.brander@teatterimuseo.fi,
Arkistoaineistot: arkistonhoitaja Eeva Mustonen, arkisto@teatterimuseo.fi

-Huolehdi aineistostasi!
-Dokumentoi työtäsi tarpeen/mahdollisuuksien mukaan. Taltioi ainakin esitykset.
-Kommentoi, ideoi, pyydä neuvontaa, kutsu museolaiset käymään!
-Tervetuloa museon järjestämiin ammattilaisseminaareihin.