Teatteritanssitarjotin-hankkeen loppuraportti

ILMOITTAJA: SISÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
16.12.2016

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen ja Läntisen tanssin aluekeskuksen Teatteritanssitarjotin – tanssin vapaan kentän palvelumyyntirakenteen kehittämishankkeen loppuraportti on julkaistu.

Teatteritanssitarjotin-hankkeen toteuttajat esittävät seuraavia toimenpiteitä (teatteri)tanssin vapaan kentän työllisyyden edistämiseksi, osaamisen lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi:

1. Ehdotetaan, että valtionosuusjärjestelmäuudistuksessa vos-perusrahoituksesta kohdistetaan kiinteä prosenttiosuus vapaan kentän taiteilijoiden työllistämiseen teattereissa, orkestereissa ja museoissa.

2. Ehdotetaan näyttämötaiteen valtionosuusuudistukseen kannustinjärjestelmää, jonka yhtenä laatukriteerinä on taiteen vapaan kentän ammattilaisten työllistäminen sekä alueellinen ammatillinen yhteistyö.

3. Ehdotetaan näyttämötaiteen valtionosuusuudistukseen tanssin aluekeskuksille vahvempaa roolia taiteen vapaan kentän työllistäjinä ja välittäjätahoina toimimisena.

4. Ehdotetaan tanssin aluekeskuksille erityisrahoitusta uusissa toimintaympäristöissä toimimiseen.

5. Lopetetaan alempien palkkakategorioiden hyödyntäminen taiteen ammattilaisten palkkauksissa.

6. Ehdotetaan Sisä-Suomen ja Läntisen tanssin aluekeskuksen jo käytössä olevan aluekeskuspalkan laajentamista valtakunnallisesti. Aluekeskuspalkka – teatterin TES:n mukainen kuukausipalkka – mahdollistaa taiteilijoiden vapaan valtakunnallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.

7. Ehdotetaan teatteritanssin ammattilaisille suunnatun lisäkoulutuksen järjestämistä. Tanssijoiden nykykoulutus ei vastaa teatteritanssijoille asetettavia osaamisvaatimuksia. Lisäkoulutuksessa tulee huomioida teattereiden erityistarpeet myös kansainvälisesti.

Loppuraportti löytyy kokonaisuudessaan:
http://www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa/ajankohtaista/teatteritanssitarjotin-hankkeen-loppuraportti/

Lisätiedot:
Piia Kulin, toiminnanjohtaja Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
puh. 050 552 1138, piia.kulin(a)sisasuomentanssi.fi