Tero Saarinen Company hakee kehityspäällikköä

ILMOITTAJA: TERO SAARINEN COMPANY
7.10.2016

Nykytanssiryhmä Tero Saarinen Company hakee kehityspäällikköä (Development Manager) osaksi kasvavaa tiimiään. Kehityspäällikön tehtäviin kuuluu tanssiryhmän eri toimintojen tuotteistus sekä eri rahoituslähteistä tapahtuvan varainhankinnan kehittäminen. Työskentely tapahtuu tiiviissä yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa, osana organisaation johtoryhmää.

Tehtävään edellytetään noin 5–10 vuoden työkokemusta vaativista kulttuurin tai sitä sivuavan toimialan talouteen, liiketoimintaan tai markkinointiin liittyvistä tehtävistä, soveltuvaa korkea-asteen koulutusta sekä yrittäjämäistä asennetta. Kiitettävä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, sosiaaliset taidot, paineensietokyky, luova työote sekä halu ja kyky kehittää omaa tehtäväkenttää ovat työssä onnistumisen kannalta keskeisiä. Kulttuuri- ja taidealan kansainvälinen tuntemus ja kokemus katsotaan eduksi.

Hakuaika päättyy 28.10. Lisätietoja ja hakuohjeet:  www.terosaarinen.com/fi/ryhma/tyopaikat/