Tiedotuskeskus antoi lausunnon Taikea koskevista kehittämisehdotuksista

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
1.6.2021

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi Tanssin tiedotuskeskukselta lausuntoa Taiteen edistämiskeskuksesta tehdystä ulkopuolisesta arvioinnista.

Tiedotuskeskus kannattaa kehittämisehdotuksia, mutta useimpia hieman muutettuina. Taiteen toimikuntalaitoksen uudistamisesta tiedotuskeskus toteaa:

”Jos ylipäätään on tarve miettiä sekä alueellisten toimikuntien että valtion taidetoimikuntien tehtävään ja asemaan näin suurta muutosta, ei tämä arviointityö eikä Taiteen edistämiskeskuksen oma visiotyö voi olla riittävä pohja muutokselle. Tätä varten olisi luotava oma prosessi.”

Arviointiraportissa esitetään Taiken uudistamisen vaihtoehdoiksi kolme mallia, joista tiedotuskeskus valitsi ”keskitetyn ja ketterän taiteen palveluviraston”. Tiedotuskeskus toteaa kuitenkin lausunnossaan, että mikään esitetyistä malleista ei ole toteuttamiskelpoinen sellaisenaan.

”Mallissa nykyinen valtion taidetoimikuntarakenne säilytettäisiin tai supistettaisiin yhteen monialaiseen taidetoimikuntaan, jossa vertaisarviointi toteutuisi vertaisarviointipoolin kautta. Kaavaillun asiantuntijapaneelin edut eivät ole selvät. Syvällinen ja pitkäjänteinen asiantuntijuus sekä strateginen ymmärrys eivät välttämättä toteudu asiantuntijapoolista kulloistakin arviointityötä tekemään rekrytoidun asiantuntijan kautta.”

Tiedotuskeskuksen antamat lausunnot edustavat tiedotuskeskuksen hallituksen näkemystä.

Lue koko lausunto sivuillamme kohdassa Meistä › Toiminta › Lausunnot ›