Muistutus: Tule residenssitaiteilijaksi päiväkoteihin ja leikkipuistoihin Helsingissä, dl 12.10.

ILMOITTAJA: ANNANTALO
5.10.2020

Jos sinua kiinnostaa taiteellinen työskentely ja taidekasvatus lasten kanssa eikä työskentely ulkona tunnu vieraalta, voi tämä työ olla sinua varten.

Etsimme 6 residenssitaiteilijaa varhaiskasvatuksen ja Annantalon yhteiseen taidehankkeeseen työskentelemään päiväkodeissa ja leikkipuistoissa.

Taiteilijan tehtävänä on tuoda taide lasten ja perheiden arjen ulottuville osallistamalla heidät yhteiseen tekemiseen. Taiteilijat vastaavat yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa toiminnan taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta. Tavoitteena on työllistää työttömiä taiteilijoita, monipuolistaa taiteilijoiden ammatillista osaamista ja verkostoitumista sekä parantaa työllistymismahdollisuuksia.

Koordinaattori vastaa taiteilijoiden, varhaiskasvatuksen toimipisteiden ja muun kulttuurikentän hankkeen yhteistyön kokonaisuudesta.

Residenssitaiteilijat varhaiskasvatuksessa –toiminnan tavoitteena on tuoda taidetta näkyväksi lasten arjessa Helsingissä ja kehittää ja löytää uusia taidelähtöisiä toimintamuotoja osana helsinkiläisten päiväkotien ja leikkipuistojen arkea ja henkilökunnan osaamista.

Tehtävät sopivat henkilölle, joka on kiinnostunut etsimään ja oppimaan uusia kulttuurikasvatuksen toimintamuotoja lasten ja perheiden kanssa ja josta myös ulkona tehtävä taide tuntuu mukavalta ajatukselta.

Lisätiedot residenssitaiteilijan tehtävästä
Hakuaika 14.9.–12.10.2020
Tehtävänimike: Residenssitaiteilija (6 kpl)
Yleistyöaika: 38 h 45 min/ vko (KVTES),
8 kk määräaikainen palkkatukitehtävä
Tehtäväkohtainen palkka: 2 500 €/kk
Tehtävä alkaa: 16.11.2020

Tehtävänkuva
• Taiteellinen työskentely
• Taidekasvattajuus
• Taidekasvatustyön tukeminen
• Verkostoituminen taidekasvatustyötä tekevien toimijoiden kanssa lasten monimuotoisen oppimisympäristön rakentamiseksi
• Varhaiskasvatushenkilöstön taidekasvatusvalmiuksien lisääminen

Taiteilija vastaa toiminnan taiteellisen sisällön suunnittelusta, koordinoinnista ja toteuttamisesta varhaiskasvatusyksikössä ja kesällä leikkipuistoissa yhteistyössä lähialueen perhepäivähoidon kanssa.

Taiteilija huolehtii, että toiminta soveltuu kohderyhmälle ja, että se sisältää osioita, joiden sisältönä on lasten oman taiteellisen toimijuuden vahvistaminen. Taiteilija sitoutuu jakamaan taidetoimintaan liittyvää osaamista ja taidemetodeja varhaiskasvatushenkilökunnalle. Hakemukseen liitetään cv:n lisäksi ajatuksia, miten omaa taiteellista työtä voisi soveltaa lasten ja perheiden kanssa. Taiteilijalle osoitetaan päiväkodit ja leikkipuistot, joissa hän työskentelee.

Tehtävän edellytykset
Edellytyksenä tehtävän hoitamiseksi on soveltuva taiteenalan koulutus. Lisäksi katsomme eduksi pedagogiset opinnot tai kokemuksen lasten kanssa tehtävästä työstä ja kielitaidon.
Hakijan tulee olla
1) alle 25-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 6 kuukautta TAI
2) 25–29-vuotias, ammattiin valmistunut tai tutkinnon suorittanut helsinkiläinen, joka on ollut työttömänä työnhakijana vähintään 12 kuukautta
TAI
3) helsinkiläinen työtön työnhakija, joka on saanut työmarkkinatukea yli 300 päivää.

Ennen työsopimuksen tekoa vaaditaan esitettäväksi rikostaustaote (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä).

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja cv:si kasko.taideraide@hel.fi. Lisää viestikenttään residenssitaiteilija varhaiskasvatuksessa.

Ole lisäksi puhelimitse yhteydessä
Petteri Granström
koordinaattori
puh 09 31033088

https://www.hel.fi/uutiset/fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/residenssitaiteilijaksi-paivakoteihin?s=09