Turun AMK hakee tanssinopettajakoulutukseen opettajaa

ILMOITTAJA: TURUN TAIDEAKATEMIA
23.3.2017

Hakuaika päättyy:  7.4.2017 23.59

Haemme Turun AMK:n Taideakatemian tanssinopettajakoulutukseen päätoimista tuntiopettajaa 14.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tanssinopettajan erikoistumisalan opinnot on nelivuotinen kokonaisuus esittävän taiteen koulutuksessa. Esittävien taiteiden muut erikoistumisalat ovat musiikki, teatteri-ilmaisunohjaaja ja sirkus. Koulutuksessa tehdään taiteiden välistä yhteistyötä esittävien taiteiden yksikössä ja muiden Turun AMK:n Taideakatemian koulutusten kanssa.

Tanssinopettajaopinnoissa kullakin vuosikurssilla opiskelee 10-12 opiskelijaa. Opinnot etenevät ryhmäopetuksena intensiivisen työohjelman mukaan. Opinnot rakentuvat perusopinnoista, aineopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Jokainen opiskelija luo oman opintopolkunsa yhdessä tutoropettajansa kanssa. Valmistuttuaan opiskelija pystyy työllistämään itseään monipuolisesti tanssialan ammateissa opettajana ja esiintyjänä, pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan kasvatuksellisia ja esityksellisiä kokonaisuuksia sekä osallistumaan moniammatillisten työryhmien toimintaan. Hän pystyy työllistymään myös yrittäjänä.

Lisätietoja koulutuksesta osoitteesta https://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/tanssinopettaja-amk/

Tehtävän pääsisältönä on jazztanssin ja sen opettamisen opetus, opetusharjoittelun ohjaus ja mahdollisesti liikeanalyysin, kinesiologian ja tanssihistorian opetus.

Etsittyjä erityisosaamisalueita ovat:

– jazztanssi
– liikeanalyysi
– kinesiologia
– tanssihistoria

Edellä lueteltujen lisäksi arvostamme:

– osaamista katutanssilajeissa
– kokemusta hanketoiminnasta
– osaamista kansainvälisestä toiminnasta ja tanssin kulttuurisista ulottuvuuksista
– kokemusta moniammatillisissa työryhmissä toimimisesta

Hakuilmoitus: https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikka/tuamk-02-1-17

Lisätietoja: koulutus- ja tutkimuspäällikkö Eero Linjama puh. 0505985251 (27.3.-7.4.), koulutusjohtaja Timo Tanskanen puh. 0505985210 (24.3. asti)

http://www.turkuamk.fi