Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -työpaja Helsingissä

ILMOITTAJA: NOLLAPISTE-KOLLEKTIIVI
5.3.2019

Avoimet työpajat: Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus

Koreografi Laura Lehtinen ja tanssitaiteilija Elsa Heikkilä kutsuvat esittävien taiteiden ammattilaisia avoimiin lukupiireihin ja tutkimuksellisiin, liikkeellisiin työpajoihin keväällä 2019. Lukupiireissä ja työpajoissa syvennytään työväenluokkaisesta taustasta tulevien taiteilijoiden luokkakokemuksiin ja näistä kokemuksista kumpuavaan ruumiillisuuteen.

Miten työväenluokkainen tausta tulee näkyväksi ruumiillisuudessani? Mitä työväenluokkaisuus 2010-luvulla merkitsee? Minkälaista ruumiillisuutta ja toimijuutta historiani piirtää minuun? Miten työväenluokkainen taustani läpäisee kehonkuvani? Entä liikkeeni?

Työpajat ovat osa Työväenluokkainen tausta ja ruumiillisuus -hanketta, jossa Lehtinen ja Heikkilä työskentelevät Koneen säätiön tuella. Hankkeeseen kuuluu myös taideteosprosessi Mun keho, duunari (työnimi), joka toteutetaan loppuvuodesta 2019.

Lukupiirissä käsiteltävät tekstit ovat:

Purhonen, Semi & Gronow, Jukka & Heikkilä, Riie & Kahma, Nina & Rahkonen, Keijo & Toikka, Arho. 2014. “Maun jäsentyminen kulttuurin kentillä: 2. Musiikki.” Teoksessa Semi Purhonen & työryhmä Suomalainen maku. Kulttuurinen pääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen.  Tallinna: Gaudeamus, 35–39.
Järvinen, Katriina. 2007. “Ei köyhä eikä kipeä.” Teoksessa Katriina Järvinen & Laura Kolbe (toim.) Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Nykysukupolven kokemuksia tasa-arvosta. Hämeenlinna: Karisto. 125-131.
Salminen, Veli-Matti 2009. “Pääoman lajit ja resurssiverkostot”. Teoksessa Matti Siisiäinen ja Leena Alanen (toim.) Erot ja eriarvoisuudet. Paikallisen elämän rakentuminen. Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos. Jyväskylä: Yliopistopaino, 143-144.

Tekstit lähetetään sähköpostitse ilmoittautuneille.

Aikataulu:

Lukupiiri: 02.05.2019 klo 10-14, Oodi -kirjasto, Helsinki

Liikkeelliset työpajat:
23.05.2019 klo 10-14, Teatterikorkeakoulu
24.05.2019 klo 10-14, Teatterikorkeakoulu

Toimintaan osallistuminen on osallistujille maksutonta, mutta toivomme sitoutumista kaikille työpaja kerroille. Pyydämme ilmoittautumaan 15.04.2019 mennessä.

Hanke on Nollapiste-kollektiivin tuotantoa ja toteutetaan Koneen säätiön tuella.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
Elsa Heikkilä
nollapiste.tanssi@gmail.com
040 765 57 23