Uusi julkaisu: 20 vuotta tanssi- ja teatteripedagogiikkaa Teatterikorkeakoulussa

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTO
19.10.2017

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssinopettajan ja teatteriopettajan maisteriohjelmat viettävät tänä syksynä 20-vuotisjuhliaan. Vuodesta 1997 ne ovat kouluttaneet esittävän taiteen opettajia, joilla on valmiudet sekä ihmisten kohtaamiseen että taiteen vaalimiseen. Koulutus on synnyttänyt erityistä taiteellista ominaislaatua ja uudenlaista taiteellista toimintaa, joka voi vastata tulevaisuuden moniin haasteisiin ehdottamalla toisenlaisia havaitsemisen, ajattelemisen ja yhdessä olemisen tapoja ja reagoimalla herkästi todellisuuteen.

20 vuodessa koulutusohjelmista on valmistunut 97 tanssinopettajaa ja 85 teatteriopettajaa. Neljä valmistunutta on suorittanut myös alansa tohtorintutkinnon. Lisäksi yhteensä 32 tanssi- tai teatterialan maisteria on suorittanut erilliset opettajan pedagogiset opinnot. Valmistuneita toimii erityisesti taiteen perusopetuksessa, vapaan sivistystyön oppilaitoksissa, ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa mutta myös peruskouluissa ja lukioissa.

Juhlan kunniaksi ilmestyy maisteriohjelmien koulutussuunnittelijana lähes koko niiden olemassaolon ajan toimineen FM Justiina Westerisen kokoama teos, joka kokoaa yksiin kansiin tanssi-ja teatteripedagogiikan koulutusalojen syntyhistoriaa ja nykypäivää. Aineistona hänellä on ollut oman kokemuksensa ohella monipuolista materiaalia pöytäkirjoista opiskelijapalautteisiin. Kirjassa on runsas kuvitus.

Justiina Westerinen: Taidepedagogiikkaa Teatterikorkeakoulussa ‒ Tanssinopettajan ja teatterinopettajan maisteriohjelmat 1997‒2007. TEATTERIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA 59, 2017.

Hinta 26€ (Taideylipiston opiskelijat ja työntekijät 20€). Teosta myy Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjasto (Haapaniemenkatu 6, Helsinki, lib.teak@uniarts.fi) sekä Unigrafian verkkokauppa (www.unigrafia.fi).

Lehdistökappaleet osoitteesta lib.teak@uniarts.fi.

Teoksen verkkoversio on luettavissa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/225774

Lisätietoja:
Justiina Westerinen, justiina.westerinen@uniarts.fi