Uusi julkaisu tanssihistoriasta: Tanssia yli rajojen – Modernin tanssin transnationaaliset verkostot

ILMOITTAJA: SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN SEURA
24.4.2018

Kuva suomalaisen modernin tanssin historiasta jää yksipuoliseksi, jos sivuutetaan se transnationaalinen konteksti, josta tanssi imi vaikutteita ja jossa osa suomalaistanssijoista aktiivisesti toimi.

Johanna Laakkonen osoittaa tutkimuksessaan Tanssia yli rajojen. Modernin tanssin transnationaaliset verkostot, miten suomalainen tanssi kytkeytyi kansainvälisiin verkostoihin 1920- ja 1930-luvuilla. Laakkonen seuraa suomalaistanssijoiden jalanjälkiä modernin tanssin eurooppalaisiin keskuksiin ja heidän työskentelyään aikakauden tunnettujen taiteilijoiden kanssa. Hän on kerännyt lähes kaiken tutkimuksensa lähdemateriaalin Saksasta, Itävallasta ja Sveitsistä, teatteri teatterilta ja arkisto arkistolta.

Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti suomalaistaiteilijoita Mary Hougberg, Annsi Bergh, Marianne Pontan ja Irja Hagfors sekä heidän työtään Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä sekä kiertueilla 1920- ja 1930-luvuilla. Vaikka painopiste on suomalaisissa, heidän kauttaan avautuu myös laajempi näkymä varhaiseen moderniin tanssiin Keski-Euroopassa. Suomalainen moderni tanssi ja sen tanssijat tulevat osaksi kansalliset rajat ylittävää tanssin historiaa.

Verkostot ja niissä toimiminen oli tärkeä edellytys transnationaalisella kentällä työskentelylle. Suomalaiset opiskelivat ja tanssivat yhdessä aikakauden tunnetuimpien tanssitaiteilijoiden, kuten Rudolf Labanin, Harald Kreutzbergin ja Trudi Schoopin kanssa. Tutkimus tekee ensimmäisen kerran näkyväksi myös suomalaisten keskeisen roolin tunnetun musiikkipedagogin Emile Jaques-Dalcrozen perustaman Helleraun koulun toiminnassa 1920-luvulla.

1920- ja 1930-luvun tanssista puhuttaessa esiin nousee väistämättä myös tanssin suhde kansallissosialismiin ja se, miten monin eri tavoin Saksassa tapahtunut poliittinen muutos vaikutti taidemuodon kehitykseen.

Laakkosen teos tarjoaa uutta tietoa myös teatterin, tanssin ja musiikin välisistä yhteyksistä ja monipuolistaa kuvaa suomalaisten kulttuurisuhteista saksankieliseen Eurooppaan.

FT, VTM Johanna Laakkonen toimii teatteritieteen yliopistonlehtorina Helsingin yliopistossa.

https://www.finlit.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/tanssia-yli-rajojen#.Wt7ktqLIaQh