Uutuusjulkaisu kuvaa koreografin työtä ja taiteidenvälisyyttä

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU
7.3.2017

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Kinesis-sarjassa verkkojulkaisuna ilmestynyt Taideteossidonnaista koreografiaa museokontekstissa on koreografi Ismo-Pekka Heikinheimon puheenvuoro taiteidenvälisyyden diskurssiin. Hän luo uuden taideteossidonnaisuuden käsitteen kuvaamaan museokontekstissa tapahtuvaa koreografista työtään, jossa tanssi kohtaa tilan arkkitehtuurin ja tilaan sijoitetun kuvataiteen.

Taideteossidonnaiset koreografiat puhuttelevat katsojaa uusilla tavoilla, avaten uusia mahdollisuuksia herkistymiseen intermediaalisuudelle − teostapahtumassa taiteen kokijalle aukeavat sekä tanssitaiteen että kuvataiteen kohtaamisen muodot, mutta teosten lomittaisuus katsojan kokemuksessa mahdollistaa uuden hybriditeoksen syntymisen, tai eri painotuksin toimivia ristikkäisiä, uusia aistisuuksia ja niiden tulkintoja. Näihin vaikuttaa myös katsojan ja teosten dynaaminen suhde museon arkkitehtuurissa.

Taidelajien välisyys ja niiden perinteiset hierarkkiset suhteet asettuvat julkaisussa uudelleenvalotuksen kohteeksi. Heikinheimo johdattaa havainnollisesti läpi työnsä käsitteellisten ja käytännöllisten vaiheiden jakaen samalla työtapojaan ja -välineitään tulevien taiteellisten prosessien käyttöön. Julkaisu antaa välineitä ymmärtää taidelajien kohtaamisten potentiaalia ja sitä merkitysten kerroksellisuutta, mitä näissä kohtaamisissa voi syntyä. Verkkojulkaisussa Heikinheimon työ avautuu tekstin lisäksi kuvallisesti.

Ismo-Pekka Heikinheimo on koreografi, joka tunnetaan tanssitaiteen perinteen rajoja rikkovasta rohkeasta yhteistyöstä eri taiteenlajien aloilla. Heikinheimo on valmistunut tanssija-koreografiksi London Contemporary Dance Schoolista (1989) sekä taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta (2014). Heikinheimo on toiminut nykytanssin lehtorina Teatterikorkeakoulussa 1996–2001 ja hän on Ismo Dance Companyn taiteellinen johtaja sekä Tanssin Aika -festivaalin perustaja.

Kinesis on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmien julkaisusarja, joka sisältää ajankohtaisia julkaisuja tanssin tutkimuksesta ja tanssitaiteesta.

Ismo-Pekka Heikinheimo: Taidesidonnaista koreografiaa museokontekstissa. KINESIS 7, 2017.

Verkkojulkaisu on luettavissa osoitteessa http://kinesis.teak.fi/heikinheimo/

Lisätietoja: Ismo-Pekka Heikinheimo, ismo@ismodance.fi