Uutuusteos: Tanssi yliopistossa, kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU
24.10.2016

Uutuusjulkaisu kuvaa tanssin sekä tanssi- ja teatteripedagogiikan yliopistokoulutuksen ja esittävän taiteen tutkimuksen muotoutumista Suomessa

Teatterikorkeakoulun Nivel-julkaisusarjassa on ilmestynyt Soili Hämäläisen toimittama teos Tanssi yliopistossa: kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on antanut tanssitaiteen yliopistotasoista koulutusta vuodesta 1983. Esittävien taiteiden alan jatkotutkintoja on voinut suorittaa vuodesta 1988, ja tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos aloitti toimintansa 1997. Näillä kolmella on perustamisestaan lähtien ollut merkittävä rooli tanssitaiteen, tanssi- ja teatteripedagogiikan sekä esittävien taiteiden tutkimuksen kehittämisessä maassamme. Uusi julkaisu tarkastelee näiden kolmen yksikön vaiheita ja sitä, mitä niiden vuorovaikutuksessa on syntynyt.

Kirjan ensimmäinen osa keskittyy tanssitaiteen laitokseen vuosina 1983–1995. Soili Hämäläisen tekstiin tuovat muistojen moninaisuutta ja tapahtumien monikerroksisuutta laitoksen opiskelijoiden ja opettajien kertomukset. Kirjan toinen osa keskittyy tanssi- ja teatteripedagogiikan kysymyksiin usean kirjoittajan esseiden ja artikkeleiden pohjalta. Keskeisiksi teemoiksi nousevat kehollisuus, dialogisuus ja kohtaamiset. Kirjoitukset pohtivat esitystä pedagogisena tapahtumana ja taitelijan ja opettajan työn yhteen kietoutumisia. Kolmannessa osassa tarkastellaan jatko-opintoja ja tutkimusta sekä kunkin kirjoittajan omaa henkilökohtaista matkaa tutkijaksi. Kirjoituksissa hahmottuvat erilaiset kokemukset tutkimustyöstä ja esittävän taiteen alan jatko-opintojen kehitys alkuajoista aina nykypäivään.

Soili Hämäläinen oli ensimmäinen sekä tanssitaiteen laitoksen että tanssi- ja teatteripedagogiikan laitoksen johtaja. Hän oli kehittämässä näiden uusien koulutusohjelmien opetusta. Ennen siirtymistään eläkkeelle 2012 hän toimi Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen professorina ja johtajana. Kirjan muut kirjoittajat ovat Teatterikorkeakoulun tanssin koulutusohjelmien, tanssi- ja teatteripedagogiikan maisteriohjelmien sekä Esittävän taiteen tutkimuskeskuksen entisiä ja nykyisiä opiskelijoita ja opettajia.

SOILI HÄMÄLÄINEN (KIRJOITTANUT JA TOIMITTANUT): Tanssi yliopistossa: kirjoituksia uuden koulutus- ja tutkimusalan muotoutumisesta

NIVEL, NUMERO 7.

ISBN (painettu): 978-952-6670-92-8
ISBN (verkkojulkaisu): 978-952-6670-93-5
ISSN (painettu): 2341-9660
ISSN (verkkojulkaisu): 2341-9679

Julkaisija: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Hinta 30€ (Taideylipiston opiskelijat ja työntekijät 22€). Teosta myy Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjasto (Haapaniemenkatu 6, Helsinki, lib.teak@uniarts.fi) sekä Unigrafian verkkokauppa (http://www.unigrafia.fi).

Teoksen verkkoversio on luettavissa Heldassa, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/167841/Nivel_07.pdf?sequence=1