Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin -tutkimusraportti

ILMOITTAJA: NUORISOTUTKIMUSSEURA RY
25.10.2018

Break the Fight! -seuranta- ja arviointitutkimushankkeen julkaisutilaisuus

Miten vähentää koulukiusaamista hip hop -kulttuurin avulla?

Jokaiselle lapsella ja nuorella on oikeus itseilmaisuun ja itsetunnon vahvistamiseen taiteen, katukulttuurin ja liikunnan avulla. Break the Fight! tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja vahvistaa itsetuntoaan katutaiteen avulla. Tilaisuudessa julkaistaan tutkimusraportti Break the Fight! -hankkeesta. Tutkimuksessa seurattiin ja arvioitiin breikkitanssi-työpajoja neljän kunnan peruskouluissa.

Nyt julkistettavassa arviointitutkimuksessa Väkivallattomuuden sanomaa yläkouluihin hiphop-kulttuurin keinoin (toim. Sofia Laine, Nuorisotutkimusseura/Nuorisotutkimusverkosto 2018) seurattiin ja arvioitiin breikkitanssin taiteilija-ohjaajien työpajatyöskentelyä, työpajatoimintaa ja nuorten palautetta työpajoista neljän kunnan peruskouluissa.

Työpajoihin osallistui yli 1600 yläkoululaista lukuvuoden 2017–2018 aikana. Lisäksi moniääninen tutkijan, kahden tutkimusavustajan ja kuuden yliopisto-opiskelijan kirjoittajaryhmä seurasi ja arvioi Break the Fight – I was here! -ammattitanssiteosta, osallisuustyöpajoja ja päättäjäkeskustelutilaisuuksia.

Tervetuloa kirjan julkistamistilaisuuteen kuuntelemaan, keskustelemaan ja nauttimaan pienestä tarjoilusta 5.11.2018 klo 14–16 Helsingin yliopiston Tiedekulman Think Loungeen (2. krs), Yliopistonkatu 4, Helsinki.

Kirjan voi tilata lähempänä tilaisuutta Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta osoitteesta https://www.nuorisotutkimusseura.fi/verkkokauppa/kirjat, ja se julkaistaan myös verkossa. 

Lisätietoja

Hankkeen kotisivut: http://www.breakthefight.com/