Vastaa kyselyyn kulttuurisesta moninaisuudesta ja kultuurien välisestä vuoropuhelusta taideorganisaatioissa

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTO
16.5.2019

Hyvä vastaaja,

Pyydämme ystävällisesti teitä osallistumaan oheiseen kyselytutkimukseen kulttuurisesta moninaisuudesta ja kulttuurien välisestä vuoropuhelusta taide- ja kulttuuriorganisaatioissa Suomessa. Asiantuntemuksenne on tutkimuksen kannalta merkityksellistä. Kysely on suunnattu Suomessa julkista rahoitusta saavien taide- ja kulttuuriorganisaatioiden johtajille ja muille vastaavissa tehtävissä toimiville henkilöille.

Tutkimukseen osallistuminen vie noin 20 minuuttia.

Pyydämme teitä vastaamaan maanantaihin 27.5.2019 klo 16:00 mennessä.

LINKKI KYSELYYN: https://my.surveypal.com/Kysely-kulttuurisesta-moninaisuudesta-ja-kulttuurien-valisesta-vuoropuhelusta

Kyselylomakkeeseen antamanne vastaukset auttavat meitä kehittämään toimenpidesuosituksia yhdenvertaisuuden ja sosiaalisen koheesion edistämiseen Suomessa. Toimenpidesuositukset ovat suunnattu eri sidosryhmille, mukaanlukien taide- ja kulttuurialan organisaatioiden päätöksentekijät ja työntekijät. Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan syksyllä 2019. (Lisää informaatiota tulosten julkaisusta lähetetään organisaatiollenne.)

Tutkimusryhmään kuuluu MA Sadjah Shokoohi (CERADA, University of the Arts Helsinki) ja tutkimuskeskuksen johtaja Dr. Kai Lehikoinen (CERADA, University of Arts Helsinki).

Osallistuminen kyselyyn on vapaaehtoista. Voitte halutessanne olla vastaamatta osaan kysymyksistä. Mikäli päätätte osallistua kyselyyn, voitte lopettaa vastaamisen milloin vain, jolloin keskeneräiset vastauksenne eivät tule sisältymään keräämäämme dataan.

Kaikki kyselylomakkeen yhteydessä saatu tieto, joka voidaan yhdistää vastaajaa, pysyy salassa pidettävänä ja voidaan julkaista ainoastaan luvallanne. Vastauksenne tulee pysymään nimettömänä eikä ammatillista informaatiota tai edustamanne organisaation nimeä tulla julkaisemaan tutkimukseen liittyvissä julkaisuissa.

Kyselylomake on suunniteltu osana ArtsEqual-tutkimushanketta yhteistyössä Cuporen** ja Kultturia kaikille -palvelun *** kanssa. Tutkimushankkeen tavoitteena on tutkia taide- ja kulttuuriorganisaatioiden roolia kulttuurisen monimuotoisuuden, inkluusion ja kulttuurienvälisen vuoropuhelun edistämisessä Suomessa. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (hankenumero 293199/2015) ja Taideyliopiston CERADA tutkimuskeskus.

Jos teillä on kysymyksiä tutkimuksesta, tai jos te haluatte kopion saatekirjeestä, olkaa yhteydessä vastaaviin tutkijoihin (yhteystiedot alla).

LINKKI KYSELYYN: https://my.surveypal.com/Kysely-kulttuurisesta-moninaisuudesta-ja-kulttuurien-valisesta-vuoropuhelusta

Lämmin kiitos osallistumisesta!

Sadjad Shokoohi, Tutkimusassistentti, CERADA, Taideyliopisto,  sadjad.shokoohi(at)uniarts.fi

Kai Lehikoinen, Tutkimuskeskuksen johtaja, CERADA, Taideyliopisto, kai.lehikoinen(at)uniarts.fi

* ArtsEqual, jota Taideyliopisto koordinoi, tutkii taidetta julkisena palveluna yhdenvertaisuuden näkökulmasta käsin. Hanke tutkii kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. (http://www.artsequal.fi)

** Cupore on kulttuuripoliittista tutkimusta toteuttava tutkimuskeskus, jota ylläpitää Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. (http://www.cupore.fi)

*** Kulttuuria kaikille -palvelu toimii kansallisesti taiteen ja kulttuurin alalla. Sen päämäärä on edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä ja tekijöitä huomioivia kulttuuripalveluja. (http://www.kulttuuriakaikille.fi).