Vastaa kyselyyn: Taiteen ja kulttuurin barometri 2020, taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa

ILMOITTAJA: TAITEEN EDISTÄMISKESKUS
16.9.2020

Taikessa ja Cuporessa on tekeillä uusi Taiteen ja kulttuurin barometri, jonka teemana on tällä kertaa taiteilijat ja taiteen tekeminen kunnissa. Barometrissa on tarkoitus selvittää sekä taiteentekijöiden että kuntien näkemyksiä, tarpeita ja kokemuksia suhteessa teemaan. Molempien kyselyiden avulla puntaroidaan myös vallitsevia näkemyksiä ja arvoja suhteessa taiteeseen ja taiteelliseen työhön.

Aineisto kootaan kahdella erillisellä barometrikyselyllä. Kunnille suunnattava kysely lähtee kaikille Manner-Suomen kunnille.

Taiteilijoille suunnattava kysely lähetetään otokselle Taikesta vuonna 2019 apurahaa hakeneelle taiteilijalle. Kysely on kuitenkin avoin kaikille ammattitaiteilijoille ja heidät pyritään tavoittamaan kyselyn piiriin useiden kanavien avulla. 

Barometrikyselyn vastausaika päättyy 4.10. Taiteen ja kulttuurin barometri valmistuu huhtikuussa 2021. Tuloksia esitellään huhtikuussa järjestettävässä keskustelutilaisuudessa.

Linkki taiteilijoille suunnattuun kyselyyn: https://webropol.com/s/barometri2020

Lisätietoja:
Minna Ruusuvirta minna.ruusuvirta@cupore.fi, +358 50 326 8014
Emmi Lahtinen emmi.lahtinen@cupore.fi, +358 50 556 0414
Kaija Rensujeff kaija.rensujeff@taike.fi,  +358 295 330 721

Taike och Cupore förbereder en ny Konst- och kulturbarometer. Temat är den här gången konstnärerna och konstutövande i kommunerna. Barometerns målsättning är att utreda både konstutövarnas och kommunernas uppfattningar, behov och upplevelser i relation till temat. Med hjälp av enkäterna granskas också rådande uppfattningar och värderingar gällande konst och konstnärligt arbete.

Materialet samlas in med hjälp av två olika barometerenkäter. Enkäten som riktas till kommunerna skickas ut till alla kommuner i Fastlandsfinland.

Enkäten som är riktad till konstnärer skickas ut till ett urval konstnärer som sökt understöd från Taike 2019. Enkäten kommer ändå att vara öppen för alla professionella konstnärer och vi strävar efter att enkäten når dem genom flera olika kanaler.

Barometerenkätens svarstid tar slut 4.10. Resultaten presenteras i ett diskussionstillfälle som ordnas i april.

Länk till enkäten som är riktad till konstnärer: https://webropol.com/s/barometri2020

Barometerns arbetsgrupp svarar gärna på era frågor.

Ytterligare information,
Minna Ruusuvirta minna.ruusuvirta@cupore.fi, +358 50 326 8014
Emmi Lahtinen emmi.lahtinen@cupore.fi, +358 50 556 0414
Kaija Rensujeff kaija.rensujeff@taike.fi + 358 295 330 721