Verkkoseminaari esittävän taiteen organisaatioiden johtamisesta 3.-4.5.

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTO
22.3.2021

Etiik­ka, in­to­hi­mo ja uudet tai­dot – joh­ta­mi­sen mur­ros esit­tä­vän tai­teen or­ga­ni­saa­tiois­sa

Taideyliopiston avoimen yliopiston verkkoseminaarissa pääsevät ääneen esittävien taiteiden organisaatioiden johtamisen opintokokonaisuuden opiskelijat sekä yksi luennoitsijoista.

Esittävien taiteiden organisaatioiden johtamisen opintokokonaisuus on viime vuonna järjestetty 15 opintopisteen laajuinen koulutus. Opintokokonaisuuteen osallistui 34 nykyistä ja tulevaa taiteilija-johtajaa, joista suurin osa kokeneita ammattilaisia esittävän taiteen kentältä.

Seminaarissa (taiteen) johtamisesta kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä osalliseksi kurssilla käsitellyistä aiheista ja oivalluksista. Kolmeen teemalliseen osioon jaettu seminaari pidetään etänä Zoom-alustalla 3.–4.5.2021.

Ohjelma

Maanantai 3.5.2021

Klo 10.00 seminaarin avaus

Klo 10.10–13.00 Intohimo ja sen pimeä puoli
10.10–10.55 Pauliina Salonius presentoi aiheesta unelmoinnin merkitys taiteellisessa työssä sekä taiteelliset manifestit.
11.00–11.45 Nina Rinkinen presentoi aiheesta teatterinjohtajan jaksaminen ja teatterin perustajan asema muuttavassa organisaatiossa.
12–13.00 Pienryhmätyöskentelyä ja loppuyhteenveto

Klo 17.00–20.00 Etiikka
17.00 Maruska Verona, rekrytointiprosessin tarkastelu
18.00 Henni Kiri, häirintätilanteeseen puuttuminen suuressa laitosteatterissa
19.00 Reetta Aarre-Ahtio, ikääntyvän tanssijan asema työmarkkinoilla

Tiistai 4.5.

Klo 10–13.10 Uudet taidot
10–10.30 Anu Hälvä, alustus johtamisen uusiin taitoihin
10.30–11.15 Tatu Tyni, Digitalisaation huikeat mahdollisuudet esittävässä taiteessa – sekä taiteellisesti että taloudellisesti
11.30–12.15 Jere Pensikkala, tuotantopäällikkö Suomen kansallisooppera ja -baletti, Suomen kansallisoopperan ja -baletin tuotantomallin kehittäminen LEAN-toimintafilosofiaa hyödyntäen. Mikä muuttuu ja miten toimintaa tulee muuttuvassa ympäristössä johtaa?
12.15–13.00 Anna Lipponen, Unelmana kansainvälisyys

Ilmoittautuminen seminaariin alkaa 6.4.2021 klo 9.00
ja loppuu 26.4.2021 klo 16.00.

Lisätietoja täällä.