Verkkotilaisuus suomalaisen taiteilijaresidenssin tilasta 3.3. – ilmoittaudu viim. 1.3.

ILMOITTAJA: SÄÄTIÖT JA RAHASTOT RY
16.2.2021

Missä olet ja minne menet, suomalainen taiteilijaresidenssi?

Mikä on suomalaisen taiteilijaresidenssitoiminnan nykytilanne? Millaista residenssitoimintaa on ja mitkä ovat residenssitrendit? Miten taiteilijat ja kulttuuritoimijat näkevät residenssien edistävän työskentelyään ja uraansa?

FM Riitta Heinämaa on selvittänyt Föreningen Konstsamfundet ry:n toimeksiannosta residenssitoiminnan tilannetta Suomessa. Residensseillä on oma erityinen asemansa taide- ja kulttuurikentällä. Nyt julkaistava selvitys ”Suomalainen residenssitoiminta tänään – nykytila ja kehitystarpeet” tarjoaa ajankohtaisen katsauksen kotimaisesta residenssitoiminnasta, sen kehittämistarpeista ja uusista suuntauksista.

Tervetuloa kuulemaan selvityksestä ja residensseistä kaksikieliseen verkkotilaisuuteemme
keskiviikkona 3.3.2021 klo 14.00–15.30.

Keskustelemassa ovat:

Riitta Heinämaa, selvityshenkilö
Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Föreningen Konstsamfundet
Leena Kela, toiminnanjohtaja, Saaren Kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssi
Nina Toppila, toimitusjohtaja, Pro Artibus -säätiö
Irmeli Kokko, residenssiasiantuntija
Tilaisuuden moderaattorina toimii tj. Liisa Suvikumpu, Säätiöt ja rahastot ry.

Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä viimeistään 1.3.2021. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin sähköpostitse tapahtuma-aamuna.

Tilaisuuden järjestävät yhteistyössä Föreningen Konstsamfundet sekä Säätiöt ja rahastot ry.

Selvitys on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi 1.3.2021 alkaen verkossa www.konstsamfundet.fi/residensutredning.

Var är du och vart vill du? – finsk residensverksamhet

Hur är läget på det finländska residensområdet? Hurdan residensverksamhet finns det och vad är trenderna? Vad önskar sig dagens konstnärer och kulturaktörer få ut av sin residensvistelse?

FM Riitta Heinämaa har på uppdrag av Föreningen Konstsamfundet utfört en utredning som beskriver den finländska residensverksamheten i dagens Finland. Residensfältet är en mångfacetterad mosaik som ständigt förändrar sig. Utredningen ”Den finländska residensverksamheten i dag – nuläge och utvecklingsbehov” ger en aktuell överblick över den inhemska residensverksamheten, dess utvecklingsbehov och nya trender.

Välkommen med att ta del av utredningen på vårt direktsända webbinarium
onsdag 3.3.2021 kl 14–15.30.

Medverkande:

Riitta Heinämaa, utredare
Stefan Björkman, VD, Föreningen Konstsamfundet
Leena Kela, verksamhetsledare, Konstnärs- och forskarresidenset Saaris gård
Nina Toppila, VD, Stiftelsen Pro Artibus
Irmeli Kokko, residenssakkunig
Som moderator fungerar VD Liisa Suvikumpu, Stiftelser och fonder rf.

Det tvåspråkiga webbinariet sker i samarbete med Föreningen Konstsamfundet och Stiftelser och fonder rf.

Anmäl dig här senast 1.3.2021. Vi skickar webbinarielänken till din e-post den 3.3. på morgonen.

Utredningen finns att ladda ner på svenska och på finska från och med 1.3.2021 på www.konstsamfundet.fi/residensutredning.