VIIRUS GUEST: 
open call 2023–2025

ILMOITTAJA: TEATER VIIRUS
27.9.2022

Viirus GUEST open call 2023-2025

Teater Viiruksen kuratoitu GUEST-ohjelma tarjoaa tilan ammattimaiselle esitystoiminnalle ja kaikenlaisen taiteen esille tuomiselle. Emme pyydä vuokraa tiloista, mutta jaamme lipputuloja vierailijan kanssa.

Mitä haemme?

Kiinnostavaa, kuumottavaa, yleisöjä innostavaa ja ajateltua taidetta.

Kuka voi hakea?

Viiruksen GUEST-ohjelmaan voi hakea kuka tahansa ammattimainen tekijä, työryhmä tai teatteri kielestä, kotimaasta tai taustasta riippumatta.

Mitä painotamme haussa?

Tuoreita ja innostavia esityksiä. Monimuotoisuutta ja tasa-arvoa sekä työryhmissä että teemoissa. Ammattimaista tuotantosuunnittelua ja eettistä ja ekologista työprosessia.

Hakemuksen DL ja muut tiedot

11.10.2022. Linkki hakulomakkeeseen: https://forms.gle/2P8xWZW24fwCKGiS8

Tarkemmat tiedot: www.viirus.fi/fi/teatteri/open-call

Tiedustelut: vastaava tuottaja Mirkka Maikola, mirkka.maikola@viirus.fi

**

Viirus GUEST open call 2023-2025 (svenska)

Teater Viirus kuraterade GUEST-program erbjuder ett utrymme för professionell scenkonst och presentation av all slags konst.

Vi tar inte hyra för lokalen, men delar biljettintäkterna med den gästande produktionen.

Vad söker vi? 

Intressant, vågad och genomtänkt konst som inspirerar vår publik.

Vem kan söka? 

Alla professionella aktörer, arbetsgrupper och teatrar kan söka till Viirus gästspelsprogram, oavsett språk, ursprungsland eller bakgrund.

Vad betonar vi i ansökan? 

Fräscha och inspirerande föreställningar. Mångfald och jämställdhet vad gäller arbetsgrupper och teman. Professionell produktionsplanering samt etisk och ekologisk arbetsprocess.

Deadline för ansökan 

11.10.2022. Ansökningsblankett: https://forms.gle/2P8xWZW24fwCKGiS8

Mera information: www.viirus.fi/sv/teater/open-call

Förfrågningar: Ansvarig producent Mirkka Maikola, mirkka.maikola@viirus.fi

**

Open call for Viirus GUEST 2023-2025 (english)

The curated GUEST-program at Teater Viirus offers a platform for professional productions and for presenting a multitude of different art forms. Teater Viirus currently has five stages at its disposal at their Busholmen location. Instead of asking for rent, we share the ticket proceeds with the visiting performance.

What are we looking for?

Interesting, invigorating and deliberate art to inspire our audiences.

Who can apply?

Professional artists, collectives, groups, and theatres regardless of native tongue, home country, or background can apply.

What are we emphasising in the selection process?

Fresh and inspiring performances. Diversity and equality in working groups and themes. Professional production planning, ethical and ecological working processes.

Application DEADLINE and information

October 11th, 2022. Link to the application form: https://forms.gle/2P8xWZW24fwCKGiS8

More information: https://www.viirus.fi/en/theatre/open-call

Further enquiries: Executive Producer Mirkka Maikola, mirkka.maikola@viirus.fi