Visuellt ljud på scen – seminarium för teaterarbetare den 16.12. i Helsingfors

ILMOITTAJA: YHDENVERTAISEN KULTTUURIN PUOLESTA RY
9.12.2016

Seminarieprogrammet är ut och anmälan öppnades!

Visuellt ljud på scen – seminarium för teaterarbetare den 16.12. kl. 13–16 på Svenska Teaterns NICKEN-scen (Norra Esplanaden 2, Helsingfors)

I samband med föreställningen Näktergalen som spelas på finlandssvenskt teckenspråk och svenska inom Nicken NU-projektet ordnas ett seminarium för teaterarbetare. Hur formas det konstnärliga uttrycket då det visuella teckenspråket och svenskan möts på scenen? Hur jobbar man med manuset? Hur förverkligas det tekniska?

Under seminariedagen får vi höra och diskutera om hur arbetsprocessen har löpt, hurdana kulturkrockar uppstått inom den tvåspråkiga arbetsgruppen, hurdana konstnärliga lösningar man hittat, vad man som teaterarbetare kan tänka på när man samarbetar över språkgränserna, mer om det finlandssvenska teckenspråket osv.

Program

13.00 Välkommen
Riikka Wallin, Svenska Teatern & Anne Sjöroos, Ursa Minor

13.05 Det finlandssvenska teckenspråket
Janne Kankkonen, LIVS-projektet, HUMAK

13.30 Att arbeta med föreställningen Näktergalen
Julia Kankkonen, dramatisering
Noora Karjalainen, regissör
Minna Kettunen-Enberg, skådespelare
Kristian Ekholm, kompositör och ljuddesigner

14.15 Kaffepaus

14.30 Alternativ 1: Att arbeta med ljud och ljus
Kristian Ekholm, ljuddesigner och Laura Siironen, teknisk koordinator facilitator Riikka Wallin, projektledare

Alternativ 2: Skriv en kort dialog på teckenspråk
Magdalena Kintopf-Huuhka, ordförande, Finlandssvenska teckenspråkiga rf och Robin Hänninen, skådespelare

15.15 Paneldiskussion – samarbete och kollision, om kommunikation i en konstnärlig process
Julia Kankkonen, dramatisering
Noora Karjalainen, regissör
Minna Kettunen-Enberg, skådespelare
Kristian Ekholm, kompositör och ljuddesigner
Johan Kankkonen, redaktör och producent, SVT, Sverige
Paneldiskussionen leds av Noona Leppinen

16.00 Avslutning – Filmning av gemensam julhälsning på teckenspråk

Anmälan: Anmälan till seminariet via denna länk.

Finlandssvenskt teckenspråk

Det finlandssvenska teckenspråket är idag ett hotat språk. Ca 90 personer talar finlandssvenskt teckenspråk som sitt modersmål och språket finns med på UNESCO:s lista över de mest utrotningshotade språken i världen.

Läs mer om föreställningen Näktergalen på Svenska Teatern hemsida.

Tillgänglighet

NICKEN är ett tillgängligt utrymme med en tillgänglig toalett. Teaterns tillgängliga ingång är den högra ingången (mot Skillnadsgatan). På NICKEN finns även en induktionsslinga.

Arrangör

Seminariet ordnas av teatergruppen Ursa Minor, Svenska Teatern, Kultur för alla, Finlandssvenska teckenspråkiga rf och LIVS-projektet på HUMAK.

Mer information:

Riikka Wallin, koordinator Nicken NU
tfn 050-4311 112
riikka.wallin@svenskateatern.fi