Vivicas Vänner: apurahahaku 29.9. asti

ILMOITTAJA: TEATERSTIFTELSEN VIVICAS VÄNNER
19.8.2019

APURAHAT 2019
Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, joka on perustettu vaalimaan Vivica Bandlerin henkistä perintöä, jakaa loka-marraskuussa 2019 apurahoina yhteensä noin 10.000–15.000 euroa.

Apurahat julistetaan haettaviksi nuorille teatterintekijöille sekä teatteri- ja tanssitaiteen sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille osarahoituksena taideproduktioihin ja tutkimushankkeisiin.

Tänä vuonna hakemusten arvioinnissa kiinnitetään erityisenä painopistealueena huomiota ympäristönsuojelullisiin näkökulmiin. Yksittäisten apurahojen suuruus on 1.000–2.000 euroa. Apurahoja ei myönnetä matka- tai opiskelukustannusten korvaamiseen.

Vapaamuotoisessa kirjallisessa apurahahakemuksessa pyydetään esittelemään hanke, jota varten apurahaa haetaan (kuvaus, aikataulu, budjetti ja muut rahoituksen lähteet), hakijan tähänastinen toiminta omalla taiteen tai tutkimuksen alallaan sekä hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Apurahan saajat raportoivat säätiölle myönnetyn apurahan käytöstä. Säätiö varaa oikeuden julkistaa tiedon myönnettyjen apurahojen saajista ja tuetuista hankkeista sekä toivoo apurahan saajilta myönteistä suhtautumista valikoitujen tuettujen hankkeiden esittelyyn osana säätiön toimintaa.

Apurahahakemukset osoitetaan säätiön hallitukselle, ja niiden on oltava perillä viimeistään perjantaina 27.9.2019. Hakemukset toimitetaan säätiön asiamiehelle sähköpostitse osoitteeseen asiamies@vivicasvanner.fi.

TIETOJA SÄÄTIÖSTÄ:
Teaterstiftelsen Vivicas Vänner on Vivica Bandlerin vuonna 1991 perustama säätiö, jonka tarkoituksena on edistää näyttämötaidetta, luovaa taiteellista työtä ja teatteritutkimusta sekä tukea teatterikulttuuria ja ympäristönsuojelua edistävää toimintaa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. jakaa vuosittain apurahoja ja palkintoja teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille ja tutkijoille sekä ympäristönsuojelutyöhön. Lisäksi säätiö tukee teatteritaiteen opiskelijoita vuokraamalla asuntoja opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille. Säätiö on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään säätiörekisteriin.

Lisätietoa säätiöstä ja aiemmin tuetuista hankkeista: http://www.vivicasvanner.fi.