Vuoden kestävä tanssitaiteen linja Oulun seudun ammattiopistossa

ILMOITTAJA: OSAO
7.5.2018

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat hakeutumassa tanssialan tutkintoon johtaviin koulutuksiin tai haluavat kehittyä tanssin harrastajina.

Koulutuksen tavoite
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia tanssialalla toimimiseen. Opiskelijoille rakennetaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka toteuttamisessa hyödynnetään taideterapeuttisia menetelmiä ja ravinto- ja liikuntaneuvonnan keinoja. Tanssitekniikan, ilmaisun ja produktioissa työskentelyn osaamista opiskellaan muun muassa näyttämötaiteen avulla. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin tanssin tekniikkoihin esimerkiksi kansainvälisten opettajien avulla.

Toteutustapa
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena ja täyttää päätoimisen opiskelun edellytykset.

Ajankohta
10.9.2018 – 24.5.2019

Koulutuspaikka
OSAO, Kontinkankaan yksikkö. Lähiopetus Virpiniementie 525 ja Kiviharjuntie 6.

Hinta
Koulutuksen hinta ilmoitetaan myöhemmin.

Hakeutuminen
Hakuaika päättyy 31.7.2018. Koulutukseen hakeudutaan koulutuskalenterissa http://www.osao.fi/koulutuskalenteri.

Voit hakeutua koulutukseen kahdella eri tavalla.

Jos lähetät hakemuksesi viimeistään 8.6.2018 mennessä, sinulla on mahdollisuus tulla valituksi jo kesäkuussa videon, tanssiin liittyvien todistusten ja puhelinhaastattelun perusteella.
Jos lähetät hakemuksesi 9.6. – 31.7.2018 välisenä aikana, sinulla on mahdollisuus tulla valituksi pääsykokeen perusteella, joka pidetään 7.8.2018. Pääsykoe sisältää näytön tanssitaidosta sekä haastattelun.

Lisätietoa: http://www.osao.fi/hakijalle/taydennys-ja-lyhytkoulutukset/tanssi-ammatiksi.html

Katri Virtanen, p. 044 717 0062, sähköposti katri.virtanen@osao.fi.