Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveyssektorilla -menetelmäopas

ILMOITTAJA: LÄÄNINTAITEILIJA PAULIINA LAPIO
28.11.2019

Uusi julkaisu!

Oppaassa käsitellään vaihe vaiheelta, miten taiteilijaresidenssi voidaan toteuttaa esimerkiksi hoivakodissa.

Opas esittelee taiteilijaresidenssin eri vaiheita: ennen residenssiä, residenssin aikana sekä residenssin jälkeen. Mukana on paljon taiteilijoiden raporteista neljän vuoden aikana kerättyä kokemustietoa sitaatteina sekä Pro gradu -tutkielmasta saatua tutkimustietoa toteutetuista residensseistä.

Tämä oppaan malli on yksi tapa tehdä residenssi ja soveltaminen on tietenkin kannatettavaa. Opas on suunnattu erityisesti sosiaali- ja terveysalan toimijoille.

Oppaan PDF-versio löytyy Taikusydämen sivuilta.