Yleisö fokuksessa – konferenssi Göteborgin tanssi- ja teatterifestivaalin yhteydessä elokuussa

ILMOITTAJA: REPUBLIK/KULTUR I VÄST
7.5.2018

Publiken i fokus? – en konferens om publiken, konsten och kulturen 23-24 augusti 2018

I år arrangerar RePublik/Kultur i Väst konferensen Publiken i fokus? i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival.

Vi är många inom kultursfären som funderar på och försöker hitta strategier för hur vi ska kunna nå en bredare grupp än de vi brukar nå, hur vi ska kunna betyda något för fler.
RePublik/Kultur i Väst har i år den stora äran att få presentera Göteborgs dans- och teaterfestivals konferens. Vi vill ta upp, belysa och diskutera arbetet med att fokusera på publiken. Vad innebär det att faktiskt arbeta med publiken i fokus? Hur kan de offentliga institutionerna arbeta för att en bredare grupp människor, med olika bakgrund och förutsättningar, ska kunna och vilja ta del av kulturutbudet? Vilka möjligheter och utmaningar medför det?

Att välkomna och skapa plats för en ny publik innebär ofta att tänka nytt, och att ifrågasätta invanda mönster och strukturer. Det handlar om att visa på allas självklara rätt att vara en del av kulturlivet, både som utövare, inom en kulturorganisation och som publik.

Plats: Stora teatern, Göteborg
När: 23-24 augusti 2018
Moderator Johanna Koljonen

Konferenspaketet innehåller två föreställningar samt konferensen. Pris 1500 kronor exklusive moms, 1760 kronor inklusive moms.

Biljetterna till konferenspaketet hittar du här

Här hittar du information och biljetter till Göteborgs dans- och teaterfestival

Från den 1 juni kan du köpa biljetter till enbart konferensen. Biljettpris: 1 500 kronor inklusive 25 procent moms. Exklusive moms: 1 200 kronor. Två mingelluncher ingår.