Zodiakin tuotantohaku vuodelle 2019

ILMOITTAJA: ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
5.9.2017

Zodiakin vuoden 2019 tuotantohaku on nyt auki. Haku päättyy 30.9.2017.
Tuotantoehdotuksia voi tehdä alustavasti myös vuoden 2020 ohjelmistoon.

Virikkeitä tuotantohaulle 2019

Zodiak haluaa rohkaista vuoden 2019 tuotantohakijoita pohtimaan oman ehdotuksensa maailma- ja yleisösuhteita sekä mahdollisesti luomaan niille uusia uria. Ehdotusten tulokulmat voivat vaihdella hyvinkin henkilökohtaisesta yhteiskunnallisiin ja universaaleihin. Voiko teosehdotuksesi – olivatpa sen lähtökohdat, aihepiiri tai muoto millaiset tahansa – avata yleisölle uusia ja ennen kokemattomia mahdollisuuksia nähdä tämä aika nykytanssin prisman läpi?

Tilallisesti vuosi 2019 tulee poikkeamaan aiemmista vuosista. Tanssin talon rakentamisesta johtuen Pannuhalli ei ole lainkaan esityskäytössä. Korvaavana tilana käytämme periodisesti Itäkeskuksen Stoan Teatterisalia.

Tuotantokategoriat 2019

1) Zodiakin ohjelmistoon haetaan kantaesitysteoksia ja esityskonsepteja. Zodiak toimii valittavan kantaesitysohjelmiston osalta teosten osatuottajana, tuotannoilta edellytetään myös omarahoitusosuutta.

Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota teosideoiden omaperäisyyteen ja selkeyteen, koreografiseen ajatteluun sekä teosten yleisösuhteeseen ja vaikuttavuuteen. Samoin painotetaan rohkeita, liikkeellisiä ja kehollisia lähestymistapoja nykyesitykseen. Lopullisiin valintoihin vaikuttaa teosehdotusten muodostama taiteellinen kokonaisuus sekä niiden toteutusmahdollisuuksien realistisuus suhteessa Zodiakin tuotantoresursseihin vuonna 2019.

2) Myös uusinta- ja vierailuesitykset huomioidaan.

3) Vuoden 2019 ohjelmistoon haetaan myös Z-free-ehdotuksia. Z-free on paikka taiteellisille kokeiluille ja pohdinnoille, joita avataan myös yleisölle open doors -sessioissa studio-olosuhteissa. Z-free-konseptiin voi myös ehdottaa eri muotoisia keskustelun avauksia ja pienimuotoisia seminaariverstaita. Zodiakin tuotantotuki yhdelle Z-free-kokonaisuudelle on n. 30 tuntia studioaikaa sekä pieni rahallinen tukisumma.

4) Teosten lisäksi ehdotukset yleisötyöhön, kursseiksi ja opettajiksi ovat tervetulleita.

5) Haemme syyskuussa 2017 myös työsuunnitelmia housekoreografikaudelle 2019–2020. Housekoreografiksi voivat yksittäisen taiteilijan ohella hakea myös työparit ja kollektiivit.

Tuotantohakulomake ja tarkemmat hakuohjeet löytyvät 1.9.–30.9.2017 Zodiakin verkkosivuilta: www.zodiak.fi/tuotantohaku