Nordwind

6.6.2016

Pohjoismaista ja balttialaista nykytaidetta esittelevä festivaali. Tapahtumakaupungit ja monitaiteellisen ohjelmiston painopiste vaihtelee vuosittain. Festivaali järjestetään neljässä eurooppalaisessa kaupungissa joka toinen vuosi