Tanssin tiedotuskeskus

Tanssin tiedotuskeskus ry on tanssin alan asiantuntija. Tiedotuskeskus palvelee ja neuvoo, viestii ja vaikuttaa.

Tanssin tiedotuskeskus edistää tanssitaiteen asemaa, toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta Suomessa sekä tekee suomalaista tanssitaidetta tunnetuksi ulkomailla. Tiedotuskeskus pyrkii parantamaan tanssin asemaa myös tukemalla tanssikulttuurin kehitystä.

Tutustu toimintaamme

Käytännössä Tanssin tiedotuskeskus

• Viestii suomalaisesta tanssista kotimaassa ja maailmalla
• Kerää ja tuottaa tietoa suomalaisesta tanssista
• Palvelee ja neuvoo tanssin ammattilaisia
• Vaikuttaa yhteiskunnallisesti tanssitaiteen asemaan Suomessa
• Lisää suomalaisten taiteilijoiden työtilaisuuksia ja yhteyksiä ulkomailla

Akim ja Katri katolla

Tanssin tiedotuskeskuksen toimintaa ohjaa kerran vuodessa laadittava toimintasuunnitelma.
Tiedotuskeskuksen toimintasuunnitelmat ja -kertomukset löytyvät Toiminta-osiosta, sekä strategiat Missio ja visio -osiosta.

Toimintamme suuntaviivoista päättää hallitus, jonka jäsenet edustavat Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöjä.

Tanssin tiedotuskeskuksen toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustuksella, projektiavustuksilla sekä oman toiminnan tuotoilla.

Katso myös usein kysytyt kysymykset UKK!

Jäsenyhteisöt

Tanssin tiedotuskeskuksella on kaksitoista jäsenyhteisöä, jotka edustavat laajasti suomalaista tanssin kenttää: tanssitaidetta ja tanssikulttuuria.

Jäsenyhteisöt ovat edustettuina hallituksessa ja vaikuttavat siten Tiedotuskeskuksen toimintaan ja toiminnan linjauksiin.

Tiedotuskeskuksen jäseneksi voi päästä tanssin alalla toimiva oikeuskelpoinen järjestö tai yhteisö, joka edustaa kattavasti ja valtakunnallisesti tanssin alaa, tanssiryhmiä, tai tanssin koulutusta ja tutkimusta.

Tiedotuskeskuksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä kirjallisen hakemuksen perusteella.