Jäsenyhteisöt

Tanssin Tiedotuskeskuksella on yksitoista jäsenyhteisöä, jotka edustavat laajasti suomalaista tanssin kenttää: tanssitaidetta ja tanssikulttuuria. Jäsenyhteisöt ovat edustettuina hallituksessa ja vaikuttavat siten Tiedotuskeskuksen toimintaan ja toiminnan linjauksiin.

Tiedotuskeskuksen jäsenyhteisöjä ovat:

Suomen Kansallisbaletti,
Suomen Nuorisoseurat ry,
Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry,
Suomen Tanssinopettajain Liitto STOL ry,
Suomen Tanssioppilaitosten Liitto STOPP ry,
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST ry,
Suomen Tanssiurheiluliitto STUL ry,
Suomen Teatterit ry,
Teatterikeskus ry,
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu TEAK ja
Zodiak – Uuden tanssin keskus.

Tiedotuskeskuksen jäseneksi voi päästä tanssin alalla toimiva oikeuskelpoinen järjestö tai yhteisö, joka edustaa kattavasti ja valtakunnallisesti tanssin alaa, tanssiryhmiä, tai tanssin koulutusta ja tutkimusta.

Tiedotuskeskuksen hallitus päättää jäseneksi hyväksymisestä kirjallisen hakemuksen perusteella.