Missio ja visio

Missio

Tanssin Tiedotuskeskus on asiantuntijaorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää tanssitaiteen asemaa, toimintaedellytyksiä ja tunnettuutta Suomessa sekä suomalaisen tanssitaiteen tunnettuutta ulkomailla.

Se parantaa tanssin asemaa myös lisäämällä tanssikulttuurin näkyvyyttä ja arvostusta.

Tanssin Tiedotuskeskuksen toiminnan perustana on tanssin merkitys ja arvo yhteiskunnassa sekä taiteena että tanssikulttuurina. Tanssilla on voima lisätä sekä yksilön että yhteiskunnan hyvinvointia.

Visio

Tanssin Tiedotuskeskus on tanssin alan luotettava ja arvostettu asiantuntija. Tiedotuskeskuksen asiantuntijuus perustuu laajoihin kotimaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin sekä kattavaan tiedontuotantoon.

Tiedotuskeskus on entistä vaikuttavampi tanssin puolestapuhuja: se lisää yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tanssin näkyvyyttä ja alan elinvoimaa.

Tiedotuskeskus havaitsee toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja kehittää toimintaansa joustavasti niiden mukaisesti.