Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste 22.5.2018

Rekisterinpitäjä:
Tanssin tiedotuskeskus
Tallberginkatu 1 C /93, Kaapelitehdas 2. krs., 00180 Helsinki
Y-tunnus: 0720824-2

Yhteyshenkilö: Sanna Kangasluoma sanna.kangasluoma@danceinfo.fi 050 543 1224

Tämä tietosuojaseloste koskee Tanssin tiedotuskeskuksen kaikkia palveluja, yhteystietorekisteriä, tanssin tietokantaa Tankaa ja verkkosivustoa.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme käytännöistämme:

 • Mitä tietoja keräämme ja miksi
 • Miten näitä tietoja käytämme ja säilytämme
 • Mitkä ovat rekisteröidyn oikeudet, eli miten voit tarkistaa tai korjata rekisterissämme olevat tiedot
 • Evästeiden käytöstä verkkosivuillamme

Millä perusteella keräämme ja käsittelemme henkilötietoja ja mihin tarkoitukseen

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on asiakkuussuhde, sopimussuhde, henkilön suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Henkilö on rekisteröitynyt tanssialaa koskevan uutisoinnin, ilmoitusten ja muiden tiedonantojen tilaajaksi, osallistunut Tanssin tiedotuskeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin ja/tai muuten ilmoittanut olevansa kiinnostunut saamaan säännöllisesti tanssialaa koskevaa tietoa.

Henkilötietoja käytetään uutiskirjeiden lähettämiseen, tanssialaa koskevaan tiedottamiseen ja ammatilliseen yhteydenpitoon ja palveluun. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös tutkimusten ja kyselyjen toteuttamiseksi.

Mitä tietoja henkilöistä keräämme

Rekisterimme sisältää henkilön yhteystiedot: vähintään nimen ja sähköpostiosoitteen.

Lisäksi henkilön tietoihin voidaan sisällyttää:

 • henkilön edustama organisaatio
 • ammatti- tai tehtävänimike
 • toimiala
 • lähiosoite
 • postinumero, postitoimipaikka ja maa
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite
 • verkkosivun osoite
 • viestinnän kieli
 • henkilön edustama(t) tanssilaji(t) tai muu taiteenala
 • tieto teoksista, joissa henkilö on ollut mukana
 • tieto henkilön osallistumisesta Tiedotuskeskuksen tuottamiin tapahtumiin
 • tiedot Tiedotuskeskuksen henkilölle lähettämistä laskuista
 • henkilön omissa tai organisaationsa nimissä antamat kysely- tai tutkimusvastaukset
 • kieltoja, rajoituksia, suostumuksia ja muita valintoja
 • tietojen tallennuksen ajankohta ja lokitiedot

Mistä tiedot keräämme

Tietoja saadaan pääasiassa henkilöiltä itseltään suoraan, sähköpostilla, henkilökohtaisessa tapaamisessa, puhelimitse, uutiskirjeen ja ilmoitustaulukoosteen tilauslomakkeella, muulla tietolomakkeella.

Lisäksi poimimme itse tarvittaessa julkisilta listoilta tai verkkosivuilta kulttuurialan toimijoiden, median tai julkishallinnon yhteystietoja, joita tarvitaan yhteydenpitoon ja tiedotustoimintaan.

Miten kauan henkilötietoja säilytetään

Säilytämme rekisteröidyn tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen tanssialaa koskevan tiedottamisen, asiakassuhteen ja sopimusten toteutumisen tai ammatillisen yhteydenpidon ja palvelun kannalta, kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Miten henkilötietoja käsitellään

Tanssin tiedotuskeskus käyttää Gruppo-kontaktienhallintasovellusta, jonka palvelimet sijaitsevat Suomessa. Gruppo-palveluntarjoaja on sopimuksella velvoitettu huolehtimaan lainmukaisesta tietoturvasta henkilötietojen suojaamiseksi.

Tiedotuskeskuksen palvelujen tekniseen toteuttamiseen voidaan käyttää muitakin ulkopuolisia palveluja ja teknisiä yhteistyökumppaneita, jotka velvoitetaan huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Tietojen luovuttaminen tai tietojen siirto

Henkilötietoja ei luovuteta Tiedotuskeskuksen lukuun toimivien tai Tiedotuskeskuksen palvelujen tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen (yleensä teknisiä palveluntarjoajia) ulkopuolelle.

Pääsääntöisesti henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli se on tarpeellista palvelujen teknisen toteutuksen vuoksi, se tehdään ainoastaan, jos sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso.

Palveluntarjoajamme, henkilötietojen käsittelijät ja yhteistyökumppanimme ovat sitoutuneet huolehtimaan henkilötietojen suojan riittävästä tasosta EU-asetusten ja -lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Henkilön oikeudet tarkistaa ja oikaista tietojaan

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus:

 • tarkastaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa ja pyytää virheellisten tietojen oikaisemista
 • pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
 • peruuttaa antamansa suostumus tietojen käsittelyyn milloin tahansa
 • kieltää sähköiset tiedotteet ja uutiskirjeet jokaisen viestin lopussa olevaa ”peru”-linkkiä painamalla tai sähköpostilla osoitteeseen tanssi@danceinfo.fi
 • saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös valvontaviranomaisen tutkittavaksi

Tarkastamis-, oikaisu- tai muu pyyntö tulee osoittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteeseen Tanssin tiedotuskeskus, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 C/93, 00180 Helsinki tai sähköpostitse tanssi@danceinfo.fi.

Miten suojaamme henkilötiedot

Rekisterin ja henkilötietojen tietoturvallisuus varmistetaan muun muassa palomuurin, laitetilojen suojaamisen, pääsynvalvonnan, käyttöoikeuksien ja salaustekniikoiden avulla. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

Henkilötietoja käsittelevät vain Tiedotuskeskuksen toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet. Nämä tunnistautuvat järjestelmiin henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Tiedotuskeskuksen verkkopalvelun tietoliikenne on salattua.

Miten verkkosivustollamme käytetään evästeitä

Tanssin tiedotuskeskuksen verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookie). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla sivuilla käynyt päätelaite voidaan tunnistaa.

Evästeiden tarkoituksena on tarjota käyttäjälle nopeampi ja sujuvampi verkkosivujen käyttö.
Evästeitä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään verkkopalvelun käytön ja käytettävyyden analysoimiseksi, turvallisuuden parantamiseksi, käytön seurantaan ja palvelun kehittämiseksi.

Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa evästeiden käytölle tai kieltää sen selaimensa asetuksista. Evästeiden käytön esto voi hidastaa sivujen latautumista ja estää käyttämästä tiettyjä osia sivustosta. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin palvelujen toimivuudelle, joten Tiedotuskeskus ei takaa kaikkien palvelujen toimivuutta, jos evästeet eivät ole käytössä.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Katso evästeiden hallinnasta selaimessasi mm. Google.

Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen ja/tai estää joidenkin palvelujemme käytön. Lisätietoja esimerkiksi Googlen evästeistä voit lukea täältä: Googlen evästekäytäntö.

Myös muut kolmannet osapuolet, kuten Facebook.com, käyttävät evästeitä sivustollamme olevan lisätoiminnallisuuden ja analytiikan toteutusta varten. Käyttäjätietojen käyttämistä Facebook-mainosten kohdistamisessa voi rajoittaa täällä.


Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.