Tanssin puolesta jo vuodesta 1980


1980

Tanssialan Neuvosto perustetaan

1981

Tanssi-lehden julkaisu alkaa

1986

Suomen Tanssialan Neuvosto yhdistysrekisteriin

1994

Nimenmuutos Tanssin Tiedotuskeskukseksi

1999

Finnish Dance in Focus -lehden julkaisu alkaa

2001

Tanka-tietokanta julkaistaan

2003

Askel tulevaisuuteen – Tanssin vapaan kentän kehittämishankkeen loppuraportti valmistuu

2005

Kansainvälisten asiain päällikkö palkataan

2008

Ensimmäinen EU-yhteistyöhanke Keðja käynnistyy

2010

Pohjoismainen ICE HOT -yhteistyö käynnistyy

(Historiaa tehdään…)

Tanssin Tiedotuskeskus on toiminnaltaan ja organisaatioltaan tänään varsin erilainen kuin vuonna 1980, jolloin Tiedotuskeskuksen edeltäjä, Suomen Tanssialan Neuvosto perustettiin.

Tanssialan järjestöt pitivät 1979 Kisakalliossa seminaarin, jossa keskusteltiin tanssitoiminnan kehittämisestä. Seminaarin seurauksena perustettiin eri tanssialojen yhteistyöelin, Suomen Tanssialan Neuvosto.

Neuvostoon liittyi jäseniksi kahdeksan tanssialan järjestöä: Finlands Svenska Folkdansring, Suomalaisen Kansantanssin Ystävät, Suomen Nuorison Liitto, Suomen Tanssiopettajain Liitto, Suomen Tanssipedagogien Yhdistys, Suomen Tanssitaiteilijain Liitto sekä Tanssiurheilun Keskusliitto.

Suomen Tanssialan Neuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa tässä kokoonpanossa 20.2.1980.

Neuvoston tehtävänä oli tanssitoiminnan edistäminen eri jäsenjärjestöjensä kautta sekä ”…seurata viranomaisten avustuspolitiikkaa ja pyrkiä vaikuttamaan siihen, että tanssiala otettaisiin oikeudenmukaisesti huomioon avustusten jaossa sekä valvoa maassa alan yleisiä etuja.”

Neuvosto ajoi tanssille parempia esiintymis- ja harjoitustiloja sekä vaikutti voimakkaasti siihen, että valtion tanssitaidetoimikunta perustettiin vuonna 1983.

Neuvostossa kehitettiin myös 1980-luvulla tanssin koulutuspakettia kouluille sekä järjestettiin seminaareja erilaisista aiheista. Tanssia tehtiin tunnetuksi myös organisoimalla Kansainvälisen tanssin päivän ohjelmaa. Vuonna 1981 ryhdyttiin julkaisemaan Tanssi-lehteä.

Tanssin tiedotuskeskustoiminnan käynnistäminen oli alusta pitäen neuvoston suunnitelmissa. Tiedotuskeskustoiminta alkoi varsinaisesti vuonna 1985, kun neuvostolle palkattiin puolipäiväinen toiminnanjohtaja sekä osa-aikainen sihteeri.

Siihen asti jäsenjärjestöjen edustajat olivat tehneet suurimman osan työstä ilman palkkiota, talkoilla. Tanssi-lehdelle oli sentään pystytty palkkaamaan päätoimittaja. Tuli aika myös rekisteröidä yhdistys.

Suomen Tanssialan Neuvostosta Keskusliitoksi

Vuonna 1986 Suomen Tanssialan Neuvosto vietiin yhdistysrekisteriin nimellä Suomen Tanssialan Keskusliitto. Yhdistys sai kokopäivätoimisen toiminnanjohtajan ja tiedotustoiminta lähti systemaattisemmin käyntiin. Myös kansainvälisten yhteyksien solmiminen alkoi.

1990-luvun alussa Tanssi-lehden päätoimittajan ja Keskusliiton toiminnanjohtajan töitä hoiti sama henkilö muutaman vuoden. Henkilökunta jouduttiin myös lomauttamaan useiksi kuukausiksi.

1990-luvun alussa julkaistiin muun muassa matrikkelikirja Tanssitaiteen vuosikymmenet. Lisäksi Keskusliitto järjesti seminaareja ja tapaamisia, joihin osallistui tanssin alan toimijoita ympäri maata.

Tanssin Tiedotuskeskukseksi

Tiedotustoiminta koettiin yhä tärkeämmäksi, ja Keskusliiton nimi muutettiin vuonna 1994 virallisesti Tanssin Tiedotuskeskukseksi. Samaan aikaan aktiivista työtä tanssin toimintaolosuhteiden parantamiseksi jatkettiin. Tiedotuskeskuksen toiminta organisoitui ja kansainvälisiä suhteita ja verkostoja rakennettiin aktiivisesti.

1990-luvun lopussa käynnistetyn projektin seurauksena julkaistiin vuonna 2001 Tanka – suomalaisen tanssin tietokanta, jota päivitetään säännöllisesti. Tietokanta on kaikkien käytettävissä Tiedotuskeskuksen Internet-sivuilla. 1990-luvun lopulla aloitettiin myös tanssin vapaan kentän esitys- ja katsojatilastojen kerääminen.

Tiedotuskeskuksessa tehty tanssin vapaan kentän kehittämishanke (ks. Askel tulevaisuuteen – Tanssin vapaan kentän kehittämishankkeen loppuraportti) johti siihen, että opetusministeriö perusti vuonna 2004 tanssin aluekeskusverkoston.

Suomalaista tanssia erityisesti kansainvälisille tahoille esittelevä Finnish Dance in Focus aikakauslehti julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1999.  Kansainvälinen toiminta vakiintui keskeiseksi osaksi Tiedotuskeskuksen toimintaa vuoden 2005 jälkeen. Muun muassa asiantuntijaohjelma, jonka puitteissa kutsutaan vuosittain muutama ulkomainen tanssin tuotantotaho tutustumaan suomalaiseen tanssin kenttään, sekä messutoiminta vakiintuivat. Tiedotuskeskus esittelee vuosittain suomalaista taidetanssia laajasti kansainvälisillä tanssialan messuilla.

2000-luvulla käynnistettiin myös useita kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, kuten pohjoismais-balttilainen Keðja ja pohjoismainen ICE HOT -yhteistyö.

Tätä Tiedotuskeskuksen historiaa päivitetään vuoden 2020 aikana. Lue myös Sanna Rekolan katsaus menneeseen.