FlowWowProductions

14.4.2020

Nadja Pärssinen on toiminut koreografina ja esiintyjänä Suomessa ja ulkomailla. Hänen projekteissaan fokuksena on ollut liikeen ja äänen vuoropuhelu, kielellisyys ja poikkitaiteelliset taidemuodot. Hän ollut v. 2018 lähtien FlowWowProductionsin alullepanija.