Julkaisuja

Tälle sivulle on koottu Suomessa ilmestyviä tanssialan julkaisuja, raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä. Kansainvälisiä julkaisuja ja verkkolehtiä -otsikon alta löydät julkaisuja myös englanniksi ja ranskaksi.


Tanssilehtiä

Teatteritansikansikuva

Teatteri & Tanssi + Sirkus esittävien taiteiden aikakausilehti

Pedanssi – asiaa tanssista ja tanssikasvatuksesta

Liikekieli.com tanssitaiteen verkkolehti

Nordicjournalofdancekansikuva

Nordic Journal of Dance – practice, education and research

Focus magazine cover

Finnish Dance in Focus 2020-2021. On the cover: Target Helsinki: The Food Party’s Over. Photo © Noora Geagea.


Kansainvälisiä tanssialan julkaisuja ja verkkolehtiä

Valikoima julkaisuja (koonnut Médiathèque / Centre national de la danse)

DRAFF. Mapping contemporary performance practice. (verkko- / printtilehti)

ABCDance. A new and contemporary look on the world of dance (verkkojulkaisu)


Oppaita

360 Communicating dance
Vinkkejä viestinnän kehittämiseen tanssin ammattilaisille

It starts with a conversation
Taiteilijoille suunnattu opas yhteistyössä toimimiseen ja sen kehittämiseen

A practical introduction to audience development for dance (pdf)
Aerowaves-verkoston opas yleisötyön kehittämiseen (sisältää käytännön tehtäviä)

Yhteisölähtöinen taiteilijaresidenssi sosiaali- ja terveysalalla (pdf)
Menetelmäopas esittelee taiteilijaresidenssitoiminnan mahdollisuuksia ja malleja sosiaali- ja terveysalalla

SZENEfrei-opas (pdf)
Näkökulmia Saksan esittävien taiteiden kentällä työskentelyyn

Vinkkejä tietosuojauudistukseen tanssin kentälle 170418 (pdf)
Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten järjestämän tietosuojakeskustelun yhteenveto


YLEISIÄ

Suomen taidetanssin historiaa. Toim. Anne Makkonen. Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 57. Verkkojulkaisu 2003/2017. Päivitetty ja täydennetty vuonna 2017.

Suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynti 2016 Raportti (PDF) Suomen Teatterit ry – Tanssin Tiedotuskeskus – Teatterikeskus / Kantar TNS 2017.

Tanssin kentän yhteinen kannanotto rahoitusuudistukseen 8.2.2017. Allekirjoittajat: Valtionosuuslain piirissä olevat, Suomen teatterit ry:hyn kuuluvat tanssiryhmät, harkinnanvaraisen valtiontuen piirissä olevat tanssiryhmät, tanssin aluekeskukset, Tanssin talo, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST ry, Tanssin Tiedotuskeskus

kansikuva

 

Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field. keðja Sustainability Think Tank Report 2015. Dance Info Finland & keðja 2012-2015: Recommendations-for-a-Sustainable-Dance-Field-2015 (PDF)

 

 

 

 

Kartoitus Tanssin talon toiminnan vaikutuksista ja tilannekatsaus tanssin kentälle. Satu Silvanto/ Tanssin talo ry 2015: Tanssin-talo-heijastusvaikutuskartoitus (PDF)

Tanssin paikka. Tanssin Tiedotuskeskus 30 vuotta (2010): Tanssin-paikka (PDF)

Tid för dans. Dance Info Finland 30 år (2010): Tid-för-dans (PDF)

TT Tanssissa on tulevaisuus_visio ja strategia 2010-2020_2009_Sivu_01

 

Tanssissa on tulevaisuus – Tanssin visio ja strategia 2010–2020. Taiteen keskustoimikunta – Valtion tanssitaidetoimikunta (2009): Tanssissa-on-tulevaisuus-visio-ja-strategia (PDF)

 

 

 

Voiko hiipiminen olla tanssia? – opas tanssitaiteen katsomiseen. Käsikirjoitus: Hanna Renvall. Toimittajat: Minna Tawast, Piia Ahonen / Tanssin tiedotuskeskus (2007).

Tanssitaiteen vientistrategia 2007–2011. Tanssin Tiedotuskeskus (2006): Tanssitait-vientistrategia (PDF)

Askel tulevaisuuteen – tanssin vapaan kentän kehittämishankkeen loppuraportti. Tanssin Tiedotuskeskus (2003): Askel-tulevaisuuteen-loppuraportti (PDF)

Jean George Noverre – koreografian ja tanssillisen ilmaisun uudistaja. Kirj. Tiina Suhonen (2006). Tanssin Tiedotuskekus, verkkoartikkeli: Tiina-Suhosen-artikkeli-Noverresta (PDF)


TUTKIMUSJULKAISUJA

Daisy Fancourt & Saoirse Finn 2019. What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being? A Scoping review. World Health Organization (WHO). ISBN 978 92 890 5455 3

Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka ja Eero Koski 2018. Taiteen ja kulttuurin barometri 2017. Nuoret taiteentekijät. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus. Cuporen verkkojulkaisuja 47.

Kaija Rensujeff 2015. Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus. Toinen korjattu painos (korjaukset sivuilla 28-29 ja 125-126). Taiteen edistämiskeskus, Helsinki. 2015. ISBN 978-952-5253-90-0.

Hilppa Sorjonen 2013. Tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten valtionosuuslisäys 2008 – 2010: vaikutus talouteen ja toimintaan. Cuporen verkkojulkaisuja 21.

Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen 2013. Vapaan kentän jäljillä. Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä. Cuporen verkkojulkaisuja 20.

Anu Oinaala 2013. Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys. Cupore ja Opetushallitus.

Erika Härkönen 2011. Tanssin kiertueverkoston kehittäminen : selvitys partnereita palvelevasta toimintamallista. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Paula Karhunen. Tanssiproduktioiden tuki ja tuotantoehdot. Valtion produktiotuen kehitys ja merkitys 1991-2008. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-71-9.

Paula Karhunen. Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-58-9.