Julkaisuja

Tälle sivulle on koottu Suomessa ilmestyviä tanssialan julkaisuja, raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä. Kansainvälisiä julkaisuja ja verkkolehtiä -otsikon alta löydät julkaisuja myös englanniksi ja ranskaksi.


Tanssilehtiä

Teatteritansikansikuva

Teatteri & Tanssi + Sirkus esittävien taiteiden aikakausilehti

Pedanssi – asiaa tanssista ja tanssikasvatuksesta

Liikekieli.com tanssitaiteen verkkolehti

Nordicjournalofdancekansikuva

Nordic Journal of Dance – practice, education and research


Kansainvälisiä tanssialan julkaisuja ja verkkolehtiä

Valikoima julkaisuja (koonnut Médiathèque / Centre national de la danse)

DRAFF. Mapping contemporary performance practice. (verkko- / printtilehti)

ABCDance. A new and contemporary look on the world of dance (verkkojulkaisu)


Oppaita

360 Communicating dance
Vinkkejä viestinnän kehittämiseen tanssin ammattilaisille

It starts with a conversation
Taitelijoille suunnattu opas yhteistyössä toimimiseen ja sen kehittämiseen

SZENEfrei-opas (pdf)
Näkökulmia Saksan esittävien taiteiden kentällä työskentelyyn


YLEISIÄ

Suomalaisten teatterissa, tanssiesityksissä ja oopperassa käynti 2016 Raportti (PDF) Suomen Teatterit ry – Tanssin Tiedotuskeskus – Teatterikeskus / Kantar TNS 2017.

Tanssin kentän yhteinen kannanotto rahoitusuudistukseen 8.2.2017. Allekirjoittajat: Valtionosuuslain piirissä olevat, Suomen teatterit ry:hyn kuuluvat tanssiryhmät, harkinnanvaraisen valtiontuen piirissä olevat tanssiryhmät, tanssin aluekeskukset, Tanssin talo, Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST ry, Tanssin Tiedotuskeskus

kansikuva

 

Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field. keðja Sustainability Think Tank Report 2015. Dance Info Finland & keðja 2012-2015: Recommendations-for-a-Sustainable-Dance-Field-2015 (PDF)

 

 

 

 

Kartoitus Tanssin talon toiminnan vaikutuksista ja tilannekatsaus tanssin kentälle. Satu Silvanto/ Tanssin talo ry 2015: Tanssin-talo-heijastusvaikutuskartoitus (PDF)

Tanssin paikka. Tanssin Tiedotuskeskus 30 vuotta (2010): Tanssin-paikka (PDF)

Tid för dans. Dance Info Finland 30 år (2010): Tid-för-dans (PDF)

TT Tanssissa on tulevaisuus_visio ja strategia 2010-2020_2009_Sivu_01

 

Tanssissa on tulevaisuus – Tanssin visio ja strategia 2010–2020. Taiteen keskustoimikunta – Valtion tanssitaidetoimikunta (2009): Tanssissa-on-tulevaisuus-visio-ja-strategia (PDF)

 

 

 

Voiko hiipiminen olla tanssia? – opas tanssitaiteen katsomiseen. Käsikirjoitus: Hanna Renvall. Toimittajat: Minna Tawast, Piia Ahonen / Tanssin tiedotuskeskus (2007).

Tanssitaiteen vientistrategia 2007–2011. Tanssin Tiedotuskeskus (2006): Tanssitait-vientistrategia (PDF)

Askel tulevaisuuteen – tanssin vapaan kentän kehittämishankkeen loppuraportti. Tanssin Tiedotuskeskus (2003): Askel-tulevaisuuteen-loppuraportti (PDF)

Jean George Noverre – koreografian ja tanssillisen ilmaisun uudistaja. Kirj. Tiina Suhonen (2006). Tanssin Tiedotuskekus, verkkoartikkeli: Tiina-Suhosen-artikkeli-Noverresta (PDF)


TUTKIMUSJULKAISUJA

Maria Hirvi-Ijäs, Kaija Rensujeff, Sakarias Sokka ja Eero Koski 2018. Taiteen ja kulttuurin barometri 2017. Nuoret taiteentekijät. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus. Cuporen verkkojulkaisuja 47.

Kaija Rensujeff 2015. Taiteilijan asema 2010 – Taiteilijakunnan rakenne, työ ja tulonmuodostus. Toinen korjattu painos (korjaukset sivuilla 28-29 ja 125-126). Taiteen edistämiskeskus, Helsinki. 2015. ISBN 978-952-5253-90-0.

Hilppa Sorjonen 2013. Tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten valtionosuuslisäys 2008 – 2010: vaikutus talouteen ja toimintaan. Cuporen verkkojulkaisuja 21.

Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen 2013. Vapaan kentän jäljillä. Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä. Cuporen verkkojulkaisuja 20.

Anu Oinaala 2013. Teatteri-, tanssi- ja sirkusalojen osaamistarveselvitys. Cupore ja Opetushallitus.

Erika Härkönen 2011. Tanssin kiertueverkoston kehittäminen : selvitys partnereita palvelevasta toimintamallista. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö.

Paula Karhunen. Tanssiproduktioiden tuki ja tuotantoehdot. Valtion produktiotuen kehitys ja merkitys 1991-2008. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2008. ISBN 978-952-5253-71-9.

Paula Karhunen. Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006. ISBN 952-5253-58-9.