Tanssin ammattilaiskentän rakenne ja rahoitus

Tanssiammattilaiset Suomessa toimivat vakituista rahoitusta saavissa tanssiryhmissä (13 kappaletta), vapaissa tanssiryhmissä (20) ja freelancereina.

Tanssitaiteen kentän rakentuminen ja rahoitus Suomessa

Sivun Tietoa alasta -kaaviokuvassa kentän toimijat on jaoteltu neljään kategoriaan

1. Suomessa toimii kaksi niin sanottuihin suuriin teattereihin integroitua vakituista tanssirymää: Suomen Kansallisbaletti kansallisoopperan yhteydessä sekä Helsingin kaupunginteatterin oma tanssiryhmä.

2. Teatteri- ja orkesterilain (2021 tulossa ”laki esittävistä taiteista”) piiriin kuulu yksitoista tanssiryhmää ja tanssin tuotantokeskusta, jotka saavat vakituista tukea opetus- ja kulttuuriministeriön jakamina henkilötyövuosiin perustuvina valtionosuuksina (näitä kutsutaan VOS-ryhmiksi).

3. Noin kaksikymmentä vakiintuneesti ja ammattimaisesti toimivaa niin sanottua vapaata tanssiryhmää saa Taiteen edistämiskeskuksen jakamaa toiminta-avustusta, jota haetaan yhdeksi tai kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

4. Suurin osa tanssitaiteilijoista työskentelee freelancereina ja/tai erilaisissa vaihtuvissa ryhmissä ja kollektiiveissa. He saavat rahoitusta teoksiinsa harkinnanvaraisina tuotanto- ja projektiavustuksina ja kohdeapurahoista, joita myöntävät Taiteen edistämiskeskus, yksityiset säätiöt, kunnat ynnä muut.

Isot ja vakiintuneet sekä vos-ryhmät (13), eli kaksi ensimmäistä kategoriaa, saavat kaikesta tanssitaiteen valtionrahoituksesta yli puolet, vapaat tanssiryhmät (20) alle puolet ja esityksiä tuottavat freelancerit ja vaihtuvat ryhmät, joita on yli 80, noin 5 % tanssitaiteen valtionrahoituksesta. (Luvut vuodelta 2019.)