Hiljaisuus-residenssi

21.4.2020

Taiteilijoita rohkaistaan hyödyntämään Kaukosen kylän vanhojen rakennusten ja kauniin luonnon tarjoamia paikkoja inspiraation lähteenä ja esityspaikkoina.