keðja Sustainability Think Tank Report 2015

29.2.2016

keðja-hankkeen Think Thank työskentelyn tuloksena syntynyt opas tarjoaa suosituksia ja ohjeistuksia kestävämmälle pohjoismais-balttilaiselle tanssin kentälle.