Oulun Ammattikorkeakoulu

29.2.2016

Tanssinopettajan tutkinto-ohjelma (AMK, 240 op)
Suuntautumisvaihtoehdot: showtanssi, kansantanssi, baletti, paritanssi