Savonia Ammattikorkeakoulu

29.2.2016

Tanssinopettajan koulutusohjelma (AMK, 240 op) Suuntautumisvaihtoehdot: baletti, nykytanssi, jazztanssi
Tanssinopettaja/Musiikkipedagogi (ylempi AMK), taidepedagogiikka, monimuotokoulutus