Sivuaskel

2.3.2016

Sivuaskel on Zodiak – Uuden Tanssin Keskuksen vuosittain järjestämä ennakkoluuloton festivaali, joka esittelee uuden tanssin kiinnostavimpia tekijöitä.