Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST

29.2.2016

STST on tanssi- ja sirkusalan ammattiliitto, joka pyrkii kehittämään jäsenistön työsuhdeturvaa, työolosuhteita, työllisyyttä ja tekijänoikeudellista asemaa.