Tanssitilastot


Tiivistelmä vuoden 2016 tanssitilastoista

Suomalaisten tanssiryhmien vierailut ulkomaille lisääntyivät huomattavasti. Tanssin kokonaiskatsojamäärä oli yhteensä noin 434 000 katsojaa, mikä on jonkin verran vähemmän kuin parina edellisenä vuonna.

Suomalaisilla tanssiryhmillä ja tuotantokeskuksilla oli kysyntää ulkomailla vuonna 2016. Suomalaista tanssia esitettiin 221 kertaa, 34 maassa, ja se sai lähes 70 000 katsojaa ulkomailla, mikä on ennätysmäärä viiteen vuoteen. Kolmannes ulkomaanvierailuista oli Pohjoismaissa. Osa ulkomailla vierailleista esityksistä oli yhteistuotantoja ulkomaisen kumppanin kanssa.

Tanssin kokonaiskatsojamäärä laski kuitenkin edellisvuodesta parillakymmenellä tuhannella. Tanssiesityksillä oli vuonna 2016 yhteensä noin 434 000 katsojaa, 365 000 näistä kotimaassa. Tämän lisäksi ulkomailta Suomeen suuntautui yli 60 tanssivierailua festivaaleille ja isoihin esitystaloihin, ja niitä kävi katsomassa noin 40 000 ihmistä.

Tanssitaiteilijat tekevät yhä enemmän monenlaista yleisölle suunnattua taidelähtöistä toimintaa, jota ei kutsuta esityksiksi. Sekä rahoittajat että taiteilijat pitävät osallistavan yleisötyön ja yhteisötoiminnan merkitystä yhä tärkeämpänä.  Tilastoissa tämä näkyy osallistujamäärien voimakkaana kasvuna: vapaiden tanssiryhmien yleisötyöhön ja yhteisötanssiprojekteihin osallistui yli 65 000 ihmistä, ja Tinfon tilastomien VOS-ryhmien yleisötyötilaisuuksien voi arvioida tavoittaneen lähes saman verran osallistujia (Tinfo tilastoi ainoastaan järjestettyjen tapahtumien lukumäärän).

Myös tanssielokuvanäytäntöjen katsojamäärät ovat nousussa (lähes 5 700 katsojaa). Ulkomaisia, kaupallisessa levityksessä olevia kokoillan elokuvia tai tanssiteosten televisiointeja ei tilastoitu.

Kaiken kaikkiaan tanssitaide tavoitti reilusti yli puoli miljoonaa ihmistä viime vuonna. Luku ei sisällä tanssin harrastustoimintaa.

Tilastotietoja koottiin nyt yli sadalta toimijalta. Ammattimainen tanssitoiminta, erityisesti vapaiden tanssiryhmien ja yksittäisten koreografien määrä on kasvanut voimakkaasti. Kaksikymmentä vuotta sitten tilastoissa oli vain noin 30 tanssiryhmän tietoja.

Lue laajempi yhteenveto vuoden 2016 tilastoista (tulostettava versio).