Tanssitilastot


Tiivistelmä vuoden 2018 tanssitilastoista

Vapaiden tanssiryhmien ja yksittäisten freelancerina toimivien koreografien esityskerrat kasvoivat vuonna 2018. Vapaat ryhmät myös onnistuivat lisäämään omia tulojaan merkittävästi.

Tanssitaiteen kokonaisesitysmäärä on viimeisen viiden vuoden aikana vakiintunut hieman alle 3 000 esitykseen vuodessa. Katsojia ja kokijoita sillä on ollut reilu puoli miljoonaa.

Katsojien määrä kotimaassa pysyi suunnilleen samalla tasolla kuin viime vuosina. Suomessa esityksiä kävi vuonna 2018 katsomassa 369 000 ihmistä, yleisötyön ja yhteisötanssin tilaisuuksiin osallistui 110 000 ja tanssielokuvat tavoittivat noin 17 000 katsojaa. Ulkomailla suomalaista tanssia näki 30 000 katsojaa. Kun lukuun lisätään vielä tanssikentän ulkopuolisten toimijoiden Suomeen tuomat ulkomaiset tanssiesitykset ja niiden 34 000 katsojaa ollaan yhteensä noin 550 000 tanssin katsojassa.

Suomalaisilla tanssiryhmillä ja tuotantokeskuksilla oli vuonna 2018 yhteensä 2 859 esitystä (2017: 2 757). Vapaat ryhmät ja yksittäiset koreografit tuottivat jo lähes puolet tanssiesityksistä 2018.

Tanssin kantaesityksiä tehtiin 143, mikä on selvästi vähemmän kuin viimeisen viiden vuoden keskiarvo (170). Koska kokonaisesitysmäärä pysyi ennallaan, tämä tarkoittaa sitä, että ainakin vakiintuneet ryhmät pystyivät esittämään uusia tai vanhoja teoksiaan useamman kerran.

Vapailla, valtion toiminta-avustusta saavilla ryhmillä lipputulojen ja muiden omien tulojen kasvu on voimakasta kolmatta vuotta peräkkäin. Niiden omarahoitusosuus oli jo 35 % niiden tuloista. Vapaiden ryhmien omat tulot ovat kasvaneet selvästi enemmän kuin niiden julkinen tuki.

Kunnat ovat hieman korottaneet avustuksiaan vapaille tanssiryhmille. Kuntien panostus on ollut tuloksellista: Jokainen lisäavustuseuro tanssiryhmille on tuottanut 3,6-kertaisesti tuloja kolmen vuoden aikana.

Suurin osa kunnallisten avustusten yhteissumman kasvusta johtuu Helsingin kaupungin avustusten lisäyksistä. Kunnanavustusten osuus vapaiden tuloista oli kuitenkin vain 13 %.

Vuoden 2018 tanssitilastot kerättiin 140 toimijalta.

Lue tästä koko tanssin tilastoyhteenveto 2018 (pdf)›

Edit 6.6. klo 16.45 ulkomaanluvut korjattu