Tanssitilastot


Tiivistelmä vuoden 2020 tanssitilastoista

"Kaikki meni!" – Tanssin esitykset vähenivät poikkeusoloissa puoleen ja katsojista menetettiin 70 prosenttia. Ensimmäistä kertaa tilastoitu digitaalinen esitystoiminta paikkasi pudonneita katsojalukuja vain osittain.

Koronaviruspandemian seuraukset, kuten asetetut kokoontumisrajoitukset, näkyvät vuoden 2020 tilastoluvuissa. Rajoitusten vaikutukset heijastuivat pahimmin heikoimmassa taloudellisessa tilanteessa oleviin freelancereihin.

Suomalaisilla tanssiryhmillä ja tuotantokeskuksilla oli vuonna 2020 yhteensä reilut 1 500 esitystä, eli vain noin puolet edellisvuosien esitysmääristä. Katsojia nämä esitykset keräsivät noin 120 000, mikä merkitsee 70 prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna.

Esitys- ja katsojamäärän pudotus edellisvuoteen verrattuna oli prosentuaalisesti suurinta itsenäisillä koreografeilla sekä ilman toiminta-avustusta toimivilla ryhmillä.

Toiminnan rajoitukset näkyvät myös tilastoitujen toimijoiden määrässä. Lähes kolmannes aiemmin mukana olleista tanssintekijöistä jäi pois tilastoista koko vuoden esitysten peruunnuttua. Nämä pois jääneet olivat itsenäisiä koreografeja ja ilman pitkäaikaista rahoitusta toimivia ryhmiä.

Vapaalta kentältä ei kerätty tilastotietoa peruutetuista esityksistä, toisin kuin VOS-toimijoilta. Tämä selittyy vapaan kentän lyhytjänteisemmällä ohjelmistosuunnittelulla.

Tilastoissa ensimmäistä kertaa myös verkossa esitettyä tanssia

Kun yleisötilaisuuksien järjestäminen ei ollut rajoitusten puitteissa mahdollista, tanssitaiteilijat lähtivät kokeilemaan esitysten toteuttamista digitaalisissa muodoissa. Striimejä, esitystallenteita ja muita verkkoalustoille  suunniteltuja esityksiä tilastoitiin noin 70 ja nämä esitykset saivat yhteensä reilut 28 000 katsomiskertaa. Myös yleisötyötapahtumia järjestettiin etäyhteyksin, ja ne tavoittivat lähes 5 000 osallistujaa.

Tanssin digitaalisen esitystoiminnan toiminnan volyymi on kuitenkin edelleen pientä. Sen sijaan suomalaiset tanssielokuvat tavoittivat isoja yleisöjä: lähes 50 000 katsojaa verkossa ja reilut 8 000 katsojaa yleisönäytännöissä.

Verkossa toteutettujen esitysten katsomiskertamäärät perustuvat digitaalisten alustojen tarjoamiin tietoihin. Verkossa toteutetun toiminnan tilastointia jatketaan ja kehitetään edelleen.

Toiminta-avustusten kokonaissumma kasvoi, VOS-ryhmien omissa tuloissa merkittävä pudotus

Tilastoista nähdään, että sekä VOS-ryhmien että useiden valtion toiminta-avustusta saavien ryhmien pääsylipputuloissa, esityspalkkioissa ja muissa omissa tuloissa on huomattava lasku vuoteen 2019 verrattuna.

Toiminnan rajoitusten johdosta VOS-ryhmien käyttömenot ovat laskeneet 1,3 miljoonaa euroa, josta valtaosa on henkilöstömenojen vähenemistä. Tämä heijastuu suoraan freelancereina työskentelevien tanssijoiden ja koreografien menettämiksi tuloiksi vuonna 2020.

Esitysmäärien voimakas lasku ei näy valtion toiminta-avustusta saavien vapaiden ryhmien yhteenlasketuissa lipputuloissa ja esityspalkkioissa aivan samalla volyymillä kuin VOS-ryhmien kohdalla. On huomattava, että vuonna 2020 valtion toiminta-avustusta saavia ryhmiä oli yhteensä 22 kappaletta, eli kolme ryhmää enemmän kuin edellisvuonna, mikä osaltaan nostaa tanssille myönnettyjen toiminta-avustusten kokonaissummaa ja näiden ryhmien yhteenlaskettujen tulojen summaa. Yksittäisten ryhmien saamat toiminta-avustukset olivat suurempia kuin aiempina vuosina, mikä paikkasi menetettyjä lipputuloja ja esityspalkkioita. Myös muiden avustusten summa nousi, mihin vaikuttavat tilastoitavien tahojen määrän lisäksi vuoden 2020 puolella myönnetyt koronatuet.

Vuoden 2020 tanssitilastot kerättiin noin sadalta toimijalta.