Tanssitilastot


Tilastojen ilmoittaminen

Vuosittain koottavat esitys- ja katsojatilastot auttavat seuraamaan tanssialan pitkän linjan kehitystä sekä sitä, missä mennään nyt. Vaikka taiteen muuttaminen numeroiksi ei aina ole yksinkertaista, tilastoja tarvitaan, kun tietoa tanssin kentästä välitetään esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriölle ja muille päättäjille. Vuositilastojen piirtämän kokonaiskuvan avulla voidaan pyrkiä vaikuttamaan esimerkiksi tanssin aseman kehittymiseen yhteiskunnassa.

Tiedotuskeskus kokoaa tilastotietoa tanssin ammattilaisesityksistä, yleisötyöstä ja yhteisötanssista sekä tanssielokuvien näytännöistä. Tilastotiedot kerätään suoraan toimijoilta: tanssiryhmiltä, tuotantokeskuksilta, yksittäisiltä koreografeilta, aluekeskuksilta. Tiedot teatteri- ja orkesterilain piirissä olevien (VOS) tanssiryhmien ja -tuotantokeskusten osalta kerää Teatterin tiedotuskeskus TINFO.

Esitystilastoinnin piiriin kuuluvat kokonaisten kantaesitettyjen tanssiteosten esitykset kotimaassa ja ulkomailla. Tanssioppilaitosten oppilasesitykset ja work in progress -esitykset eivät kuulu esitystilastoinnin piiriin. Lisäksi tilastoihin ei merkitä tilauskoreografioita teattereille tai ulkomaisille tanssiryhmille (lukuun ottamatta yhteistuotantoja). Myöskään esiintymisiä erilaisissa monitaiteellisissa tuotannoissa tai teatteri- ja televisiotuotannoissa ei merkitä tilastoon.

Tanssitoimijoiden taidelähtöinen ja ammatillisesti johdettu muu kuin esitystoiminta tilastoidaan yleisötyönä ja yhteisötanssina. Yleisötyöllä tarkoitetaan esitystoiminnan rinnalla järjestettäviä tapahtumia, jotka on suunnattu tanssin nykyiselle tai tavoitellulle yleisölle. Yhteisötanssi taas on osallistavaa tanssitoimintaa, joka sisältää ajatuksen kaikille tasa-arvoisesta mahdollisuudesta osallistua ja kokea tanssia. Tanssin harrastus- ja koulutustoiminta ei kuulu tämän tilastoinnin piiriin.

Vuodesta 2020 alkaen on tilastoitu myös verkon välityksellä toteutuneita tanssiesityksiä sekä yleisötyötä. Televisioesitykset eivät kuulu tilastoinnin piiriin.

Yhteistuotannot tilastoidaan molemmille tuotanto-osapuolille, mutta päällekkäiset luvut vähennetään esitysten ja katsojien kokonaismääristä. Yhteistuotannolla tarkoitetaan yhden tai useamman kumppanin välistä tuotantoa, jossa osapuolet sopivat etukäteen taloudellisen ja taiteellisen tuotantopanoksen ja -vastuun jakamisesta jo harjoitus- ja kantaesitysvaiheessa. Valmiista tuotannosta ei voi jälkikäteen sopimalla tehdä yhteistuotantoa.

Tilastointiohjeita, erityisesti tilausnäytösten ja myytyjen lippujen / ilmaiskatsojien osalta, on vuoden 2016 tilastoinnista alkaen tarkennettu yhdessä TINFOn ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa.

Vuoden 2022 tilastojen keruu on käynnistynyt! Aikaisemmin tilastoinnissa mukana olleet toimijat saavat automaattisesti sähköpostiinsa kutsun ilmoittamaan tilastotietoja. Uudet ja tauolla olleet toimijat voivat olla yhteydessä tilastonlaatijaan osoitteella tilastot@circusdance.fi kutsun saadakseen.


Sivu päivitetty 4.1.2022