Tanssitilastot


Yhteenveto vuoden 2021 tanssitilastoista

Koronarajoituksia muutettiin vuonna 2021 siten, että esityksiä pystyttiin järjestämään enemmän kuin edellisvuonna. Kokoontumisrajoitusten takia esityksiin ei kuitenkaan pystytty ottamaan kuin pieniä yleisömääriä kerrallaan, ja lipputulot jäivät vähäisiksi.

Esitystoiminta elpyi hieman, mutta kokoontumisrajoitukset karsivat edelleen katsojia

Suomalaisilla tanssiryhmillä ja tuotantokeskuksilla oli vuonna 2021 yhteensä noin 2 500 esitystä (2020: noin 1500 ja 2019: noin 2 800).

Kun katsomoihin saatiin ottaa vain puolet kokonaiskapasiteetista, keskimääräinen katsojaluku tanssiesityksissä oli ainoastaan 59. Ennen pandemiaa se oli reilusti yli kaksinkertainen.

Tanssin kokonaiskatsojamäärä jäi vuonna 2021 siis alle 150 000:een vuodessa, mikä on vain murto-osa pandemiaa edeltäneistä katsojaluvuista: esimerkiksi vuonna 2019 tanssiesitysten yleisökäyntejä tilastoitiin yli 400 000.

Kuva: Tanssin katsojat 2019–2021. Koronavuodet ovat tiputtaneet tanssin katsojaluvut vain hieman reiluun kolmannekseen aikaisemmasta.

Matkustamista koskevat rajoitukset tyrehdyttivät suomalaisten tanssiryhmien kansainvälisen kiertuetoiminnan vuonna 2021 lähes kokonaan.

Koronan luoma poikkeustila ja toiminnan rajoitukset ovat johtaneet myös siihen, että parissa vuodessa esitystoimintaa järjestävien tanssikentän toimijoiden määrä on supistunut 140:stä noin sataan.

Verkossa toteutettuja esityksiä tilastoitiin toista kertaa

Tanssin tiedotuskeskus tilastoi nyt toista kertaa verkkoyhteyksillä toteutettuja esityksiä ja yleisötyötä. Tilastossa on mukana striimattuja esityksiä, esitystallenteita, tanssielokuvia ja muita verkkoalustoille suunniteltuja esityksiä sekä etäyhteyksillä järjestettyjä yleisötyötapahtumia.

Verkossa toteutetun toiminnan volyymi on vapaalla kentällä yhä pieni. Vapaan kentän verkossa toteutettuja esityksiä katsottiin lähes 25 000 kertaa ja verkossa järjestetty yleisötyö tavoitti yli 8 000 osallistujaa. Tanssielokuvat tavoittivat verkossa kuitenkin kaksinkertaisen yleisön elävälle yleisölle järjestettyihin elokuvanäytäntöihin verrattuna.

Kaiken kaikkiaan striimausten ja tallenteiden katsomiskertoja tai latauksia tilastoitiin lähes 225 000 – suurin osa niistä Kansallisbaletin Stage24-palvelussa esitettyjä teoksia.

Verkossa toteutettujen esitysten katsomiskertamäärät perustuvat digitaalisten alustojen tarjoamiin tietoihin. Verkossa toteutetun toiminnan tilastointia jatketaan ja kehitetään edelleen.

Uusien kantaesitysten määrä nousi hieman edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2021 kantaesityksiä oli kaikkiaan 117 (2020: 92). Kantaesitysten määrä jää alle vuoden 2019 lukeman, jolloin uusia kantaesityksiä tilastoitiin 159.

Lipputulot edelleen kaukana normaalista

Tilastoista nähdään, että valtionosuutta saavat tanssiryhmät ja -tuotantokeskukset (VOS) saivat yli miljoona euroa vähemmän lipputuloja kuin ennen koronapandemiaa vuonna 2019. Pudotusta oli yli 50 %, mitä kompensoitiin osin koronatuilla. VOS-tanssiryhmien taloustilastot julkaistaan Tinfon laatimissa VOS-tilastoissa osana teatterin tilastoa.

Vapaiden ryhmien kokonaistulot nousivat hieman edelliseen koronavuoteen 2020 verrattuna, mihin vaikuttavat erityisesti vuonna 2021 myönnetyt koronatuet sekä toiminta-avustuksen piirissä olevien ryhmien määrän lisääntyminen. Pääsylipputulot eivät kasvaneet, mikä selittyy yleisömäärien rajoituksilla. Vuonna 2021 valtion toiminta-avustusta saavia ryhmiä oli yhteensä 24 kappaletta, kaksi enemmän kuin edellisvuonna.

Taloustiedot kerätään ainoastaan valtion toiminta-avustusta saaneilta ryhmiltä sekä vos-ryhmiltä, joten tilastossa eivät näy freelancereina työskentelevien tanssijoiden ja koreografien tulot, jotka ovat vuosien 2020-2021 aikana laskeneet merkittävästi.

Vuoden 2021 tanssitilastot kerättiin noin sadalta toimijalta.

Teatteritilastot-kirja, joka sisältää tietoa koko esittävien taiteiden kentältä ja tarkemmat tanssin VOS-ryhmien tilastot, julkaistaan elokuussa 2021. Julkaisija: Teatterin tiedotuskeskus Tinfo www.tinfo.fi/fi/teatteritilastot.